Anja Lykke Madsen


Ansvars-/ Forskningsområder:

Anja er uddannet som klinisk diætist, samt kandidat og ph.d. i Human Ernæring. Under ph.d.-uddannelsen var Anja projektkoordinator ved etablering af en børnekohorte, hvorved hun både fik teoretisk og praktisk erfaring med epidemiologiske studier.  I Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse arbejder Anja med big data baseret på befolkningsundersøgelserne i Glostrup samt registerdata. Herigennem har hun opbygget stærke kompetencer inden for næringsberegning, databehandling, kvalitetssikring, dataforståelse, dokumentation og dataorganisering. Endvidere er Anja ressourceperson ved dataanmeldelse og datavideregivelse.

Udvalgte publikationer:

Redaktør