Lene Aastrøm Hansen

Administrationen
Ledelsesasssistent

PA for Centerchef Tine Jess and Forskningschef Allan Linneberg.

Venligst kontakt Lene vedrørende administrative sager.


Redaktør