Janne Petersen

 

Sektion for Biostatistik of Farmakoepidemiologi
Sektionschef, lektor, ph.d.


Ansvars-/forskningsområde

Janne Petersen er sektionschef for Sektion for Biostatistik og Farmakoepidemiologi (StatPharm) og lektor på Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet (KU). Janne har en kandidat i statistik fra Matematisk Institut, KU (2001) og har en sundhedsvidenskabelig ph.d-grad fra KU (2010). Janne har mange års erfaring med analyser af epidemiologisk og kliniske studier, herunder Fase I-IV studier, medicinforbrugsstudier, nationale register- og metodestudier. Hendes statistiske fokusområde har været indenfor multivariate modeller og specielt Latent Variabel Modeller. Janne startede sin karriere i Center for Sygdomsforebyggelse, hvor hun hovedsageligt arbejdede med befolkningsepidemiologi. I 2005 skiftede Janne til Klinisk Forskningscenter på Amager og Hvidovre Hospital, hvor Janne de første år arbejde med analyser af kliniske studier og senere tog sin ph.d. om måling af HIV-associeret Lipodystrophy ved Latent Class Models. I 2010 blev Janne leder af forskergruppen Optimized Senior Patient Program (Optimed). Optimed forskede i optimering af ældre medicinske patienters behandling, rehabilitering og restitution. Alle studier var tværfaglige, og de fleste var i samarbejde med akutmodtagelsen, de omkringliggende kommuner og praktiserende læger. Hovedfokus var på medicin, biologisk alder, ernæring, funktion og implementering. I sommeren 2018 startede Janne som sektionschef for StatPharm.

 

Udvalgte Publikationer 

Creatinine-based renal function estimates and dosage of postoperative pain management for elderly acute hip fracture patients (2018) Houlind MB, Petersen KK, Palm H, Jørgensen LM, Aakjær M, Christrup LL, Petersen J, Andersen O and Treldal C. Pharmaceuticals

 

One-Stop Dispensing: Hospital Costs and Patient Perspectives on Self-Management of Medication Houlind MB, McNulty HBØ, Treldal C, Andersen SL, Haupt TH, Petersen J, Andersen O, Kjeldsen LJ. Pharmacy.  6(2): 46

 

Physicians' non-uniform approach to prescribing drugs to older patients - a qualitative study (2017) Christensen LD, Petersen J, Andersen O, Kaae S Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology. 121, 505–511

 

Validation of the Eating Pattern Inventory for Children (EPI-C) in a general population sample of 11-12-year-old children (2017). Munkholm A, Bjørner J, Petersen J, Micali N, Olsen E M, Skovgaard A M. Assessment. 24(6):810-819

 

Effect of bupivacaine lozenges on oral mucositis pain: a randomized controlled multicenter phase II study. (2017) Mogensen S, Treldal c, Kristensen ca, Bentzen J, Lawson-Smith L, Petersen J, Andersen O. PAIN Reports 2(5) e619

 

Absorption of bupivacaine after administration of a lozenge as topical treatment for pain from oral mucositis (2017). Mogensen S, Sverrisdóttir E, Sveindottir K, Treldal C, Jensen K, Jensen AB, Kristensen CA, Jacobsen J, Kreilgaard M, Petersen J and Andersen O. Basic Clin Pharmacol Toxicol: 120(1) 71-78

 

Association between routine laboratory tests and longterm mortality among acutely admitted older medical patients: A cohort study (2017). Klausen HH, Petersen J, Bandholm T, Juul-Larsen HG, Tavenier, Eugen-Olsen J, Andersen O. BMC Geriatrics 17(62)Redaktør