Cathrine Juel Lau


Sektion for Sundhedsfremme og Forebyggelse
Seniorforsker og teamleder


Ansvars-/ Forskningsområder:

Cathrine Juel Lau er seniorforsker og teamleder for Region Hovedstadens Sundhedsprofil på Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse. Kandidat i Human Ernæring og ph.d. fra det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Startede sin forskningskarriere med forskning i Type 2 Diabetes i Inter99 populationen med fokus på kostmønstre og livsstilsinterventioner, som kan påvirke risikoen for diabetes. Efterfølgende har forskning inkluderet kvalitativt arbejde om evidensinformeret politikudvikling (EIPM) i Europa. Har arbejdet med en lang række af emner bl.a. i forbindelse med ansvar for og involvering i Sundhedsprofilarbejdet. Har herigennem fået en bedre viden om mange facetter af folkesundheden såvel som bekendtskab med mange af de danske nationale registre. Bruger i sin position som teamleder og seniorforsker sine forskningskompetencer til at udvikle det regionale og nationale sundhedsprofilarbejde i samarbejde med kollegaer på CKFF og sit nationale netværk. Ligeledes benyttes kompetencer til at formidle resultater fra den Regionale Sundhedsprofil til relevante aftagere heriblandt kommuner og regionale aktører.

Udvalgte publikationer:

Lau CJ; Pisinger C; Husemoen LL; Jacobsen RK; Linneberg A; Jørgensen T; Glümer C. Effect of general health screening and lifestyle counselling on incidence of diabetes in general population: Inter99 randomised trial. Accepted, 7th of August 2016. Preventive Medicine (2016), pp. 172-179. DOI information: 10.1016/j.ypmed.2016.08.016

Spitters H; Lau CJ; Sandu P; Quanjel M; Rus D; Glümer C; van Oers H; van de Goor I. Unraveling networks in local public health policymaking in three European countries - a systems analysis. Health Research Policy and Systems. 2017 Feb 3;15(1):5. doi: 10.1186/s12961-016-0168-2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28159008

Lau C, Vistisen D, Toft U, Tetens I, Glümer C, Pedersen O, Jørgensen T, Borch-Johnsen K. The effects of adding group-based lifestyle counselling to individual counselling on changes in plasma glucose levels in a randomized controlled trial: The Inter99 study. Diabetes and Metabolism.  2011. DOI: 10.1016/j.diabet.2011.06.001

Lau C, Toft U, Tetens I, Richelsen B, Jørgensen T, Borch-Johnsen K, Glümer C. The association between dietary Glycemic index, Glycemic load and BMI in the Inter99 study: Is underreporting a problem? American Journal of Clinical Nutrition, 2006; 84 (3):641-645

Lau C, Færch K, Glümer C, Tetens I, Pedersen O, Carstensen B, Jørgensen T, Borch-Johnsen K. Dietary Glycemic Load, Glycemic Index, Fiber, Simple Sugars and Insulin Resistance. The Inter99 study. Diabetes Care 2005; 28: 1397-1403

Redaktør