Allan Linneberg


Forskningschef, overlæge, professor, ph.d.


Ansvars-/ Forskningsområder:

Forskningschef med ansvar for den overordnede ledelse og koordinering af forskningen på CKFF. Mere end 20 års erfaring med forskning inden for befolkningsbaseret og klinisk epidemiologi. Særlige interesser omfatter brug af biomarkører i den årsagssøgende epidemiologi, monitorering af sundhed og sygelighed med befolkningsundersøgelser, genetisk epidemiologi, registerforskning og farmako-epidemiologi. Har forsket i forekomst, risikofaktorer og forebyggelse af kroniske sygdomme, især hjertekarsygdomme, diabetes, allergiske og autoimmune sygdomme. Fra 2014 klinisk professor på Institut for Klinisk Medicin på Københavns Universitet med særligt fokus på implementering af epidemiologiske metoder i forskningen på de kliniske afdelinger. Aktuelle tillidsposter: Næstformand i Region Hovedstadens Strategiske Forskningsråd (2017+), medlem af bedømmelsesudvalget for Region Hovedstadens Forskningsfond (2016+), medlem af Hjerteforeningens forskningsudvalg (2018+), medlem af bestyrelsen for Det Medicinske Selskab i København (2018+). Modtager af Schering-Plough Forskningsprisen (2000) og Grete Stampe's Forskningslegat (2013) som anerkendelse af forskning i allergiske sygdomme.

Udvalgte publikationer:

Qin J, Li R, Raes J, Arumugam M, Burgdorf KS, Manichanh C, Nielsen T, Pons N, Levenez F, Yamada T, Mende DR, Li J, Xu J, Li S, Li D, Cao J, Wang B, Liang H, Zheng H, Xie Y, Tap J,  Lepage P, Bertalan M, Batto J-M, Hansen T, Paslier DL, Linneberg A, Nielsen HB, Pelletier E, Renault P, Sicheritz-Ponten T, Turner K, Zhu H, Yu C, Li S, Jian M, Zhou Y, Li Y, Zhang X, Li S, Qin N, Yang H, Wang J, Brunak S, Doré J, Guarner F, Kristiansen K, Pedersen O, Parkhill J,  Weissenbach J, MetaHIT Consortium, Bork P, Ehrlich SD, Wang J. A human gut microbial gene catalogue established by metagenomic sequencing. Nature 2010;464:59-65. PMID: 20203603

Linneberg A, Jacobsen RK, Jespersen L, Abildstrøm SZ. Association of subcutaneous allergen-specific immunotherapy with incidence of autoimmune disease, ischemic heart disease, and mortality. J Allergy Clin Immunol 2012;129:413-9.

Linneberg A, Jacobsen RK, Skaaby T, Taylor AE, Fluharty ME, Jeppesen JL, Bjørngaard JH, Åsvold BO, Gabrielsen ME, Campbell A, Marioni RE, Kumari M, Marques-Vidal P, Kaakinen M, Cavadino A, Postmus I, Ahluwalia TS, Wannamethee SG, Lahti J, Räikkönen K, Palotie A, Wong A, Dalgård C, Ford I, Ben-Shlomo Y, Christiansen L, Kyvik KO, Kuh D, Eriksson JG, Whincup PH, Mbarek H, de Geus EJ, Vink JM, Boomsma DI, Davey Smith G, Lawlor DA, Kisialiou A, McConnachie A, Padmanabhan S, Jukema JW, Power C, Hyppönen E, Preisig M, Waeber G, Vollenweider P, Korhonen T, Laatikainen T, Salomaa V, Kaprio J, Kivimäki M, Smith BH, Hayward C, Sørensen TI, Thuesen BH, Sattar N, Morris RW, Romundstad PR, Munafò MR, Jarvelin MR, Husemoen LL. Effect of Smoking on Blood Pressure and Resting Heart Rate: A Mendelian Randomization Meta-Analysis in the CARTA Consortium. Circ Cardiovasc Genet 2015;8:832-41. PMID: 26538566

Fumagalli M, Moltke I, Grarup N, Racimo F, Bjerregaard P, Jørgensen ME, Korneliussen TS, Gerbault P, Skotte L, Linneberg A, Christensen C, Brandslund I, Jørgensen T, Huerta-Sánchez E, Schmidt EB, Pedersen O, Hansen T, Albrechtsen A, Nielsen R. Greenlandic Inuit show genetic signatures of diet and climate adaptation. Science 2015;349:1343-7. PMID: 26383953

Skaaby T, Jørgensen T, Linneberg A. Effects of invitation to participate in health surveys on the incidence of cardiovascular disease: a randomized general population study. Int J Epidemiol 2016 Dec 28; PMID: 28031318.

Link til Allan Linnebergs ORCID-profil.

Redaktør