Organisationsdiagram

Centerledelse: Allan Linneberg og Peter Bentsen. Statpharm: Janne Petersen, Sektion for Epidemiologi: Line L. Kårhus. Sektion for Sundhedsfremme og Forebyggelse: Ulla Toft. Sektion for Tværsektoriel Forskning: Michaela Schiøtz.
 

Redaktør