Foto: Niels Damgaard-Jensen, Sincera

eHOOD: Et innovativt sundheds- og mestringstilbud for unge med fokus på fællesskab, sund livsstil og esport

​Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse (CKFF) er sammen med virksomhederne Sincera og Impactly gået sammen om innovationsprojektet eHOOD. eHOOD repræsenterer en innovativ tilgang til at styrke livsmestring for sårbare unge i alderen 13-18 år ved at fremme uddannelsesparathed og sund livsstil gennem blandt andet esport.

Vent...

Psykosocial sårbarhed øger risikoen for overvægt blandt børn og påvirker deres muligheder for at klare sig godt i uddannelsessystemet og livet. eHOOD fokuserer derfor på at fremme trivsel, uddannelsesparathed og sunde vaner for unge via et inkluderende, lærerigt og støttende fællesskab.

 

Projektet er blevet til i et samarbejde mellem CKFF og virksomhederne Sincera og Impactly under Erhvervsfyrtårn Life Science. CKFF bidrager med seniorforskerkompetencer og ressourcer til udvikling af rammen for og gennemførelse af en evaluering af indsatsen.

 

"Som forsker har jeg normalt fokus på patienter og brugere af sundhedsvæsenet. Med eHOOD engagerer vi os direkte med de unge for at skabe en positiv forandring i deres liv, før de bliver syge. Samarbejdet med Sincera og Impactly har givet os mulighed for at afprøve idéer meget hurtigere end i traditionelle forskningsprojekter. Det har været utroligt spændende og motiverende," udtaler Julie Grew, seniorforsker ved CKFF og medlem af projektgruppen.

 

Forløbet varer 20-28 uger og omfatter en ugentlig mødegang med leg og bevægelse med høj puls, samarbejdsøvelser, undervisning i sund livsstil og esport samt tilberedning og indtagelse af sund aftensmad. Underviseren, der typisk har en baggrund som esportsatlet samt en pædagogisk uddannelse, støtter sammen med lokale pædagoger de unge i skole, fritid og hjem. Forældre involveres også for at skabe et omfattende støttesystem, der fremmer positiv adfærd og vaner, som kan fortsætte efter forløbets afslutning.

 

eHOOD har udviklet sig betydeligt siden starten, og  behovet for at kunne måle på effekt og værdi for såvel borger (de unge) som kommune er blevet åbenlyst. Formålet med eHOOD som innovationsprojekt inden for Erhvervsfyrtårn Life Science er derfor at etablere et solidt datagrundlag til at skalere projektet til flere kommuner.

 

"Vi har en stærk ambition om at kunne benytte data, resultater og evalueringer til løbende at forbedre og forfine eHOOD til glæde for kommende deltagere," siger Niels Damgaard-Jensen, partner hos Sincera, og fortsætter: "Men vi kan også bruge disse data til at tilpasse vores indsatser og fremhæve de unges fremskridt. Dette motiverer dem til at stræbe efter forbedring og giver dem mulighed for at se tilbage på deres personlige udvikling med tilfredshed."

Impactlys rolle i projektet er primært at udvikle et system, et fremskridtsdashboard, der dokumenterer projektets resultater. Denne teknologi genererer ikke kun værdifulde data til evaluering af projektet, men gør det også muligt at anerkende de unges fremskridt og motivere dem til at stræbe efter forbedring samt reflektere over deres personlige udvikling.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor