Sundhedsfremme og forebyggelse skal være en kombination af gode strukturelle rammer og individuelle tilbud

Hvordan fremmer man bedst befolkningens sundhed? Det har vores forskere fra Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse undersøgt med en bevilling fra Helsefonden.

Vent...

En bevilling fra Helsefonden har muliggjort mere end 10 års forskning på Center for Klinisk Forskning, hvor vores forskere har undersøgt, hvordan man bedst muligt fremmer befolkningens sundhed.

"Når du skal fremme sundheden hos en befolkning, handler det i høj grad om, at du skal kunne arbejde med strukturelle forandringer i samfundet, men for at kunne det, skal samfundet være klar til den strukturelle forandring (…)", siger Torben Jørgensen, seniorforsker, professor, dr.med.

Det er en af hovedkonklusionerne. Forskningen har bl.a. dannet grundlag for det igangværende projekt "Vores Sunde Hverdag", der har til formål at afprøve en ny forebyggelsesmodel. Fire kommuner i to forskellige regioner er med i projektet, der involverer hele det kommunale system, erhvervslivet, civilsamfundet og borgerne.

Læs mere i denne artikel fra Helsefonden 

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor