Novo Nordisk Fonden giver 4,8 mio. kr. til MOVEOUT SPECIAL

​Målet med projektet er at udvikle og afprøve guidelines til god udeskole på specialskoler, for at styrke bevægelse og trivsel for børn med funktionsnedsættelse.

Vent...

​Børn med funktionsnedsættelse er i særlig høj risiko for at have et lavt fysisk aktivitetsniveau, men der mangler viden om brug af udeskole på specialskoler. I MOVEOUT SPECIAL udvikles og evalueres udeskole til specialskoler i samskabelse med lærere, elever og eksperter i tilpasset bevægelse.
 
MOVEOUT SPECIAL bygger videre på forskningsprojektet MOVEOUTstudy, der også er finansieret af Novo Nordisk Foundation. I MOVEOUTstudy undersøges effekten af ét skoleår med udeskole, én dag om ugen, for elever på almenskoler. Læs mere på www.moveoutstudy.dk.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor