Inter99 er skudt i gang

Tilbage i 1999 startede Inter99-projektet, der havde til formål at undersøge, hvorvidt livsstilsrådgivning kunne forebygge forekomsten af diabetes og hjertekarsygdomme. Vi ønsker nu at følge op på den oprindelige undersøgelse og inviterer 6.000 tidligere deltagere til endnu en helbredsundersøgelse.

Vent...

Grundige kliniske undersøgelser fra 1999 har bidraget til ny viden om, hvordan risikoen for kroniske sygdomme som hjertekarsygdom og type 2 diabetes udvikler sig i voksenlivet, og hvad der påvirker risikoen for udviklingen. Lav fødselsvægt og overvægt er eksempler på faktorer, der kan påvirke hjertekarsygdom og type 2 diabetes tidligt og senere i livet.  

Fordi undersøgelsespopulationen i 1999 var ung, med en gennemsnitsalder på 46 år, har det ikke været muligt at konkludere endeligt på de første resultater fra 1999. Dette rådes der bod på nu, hvor 6000 tidligere deltagere i Inter99 endnu engang inviteres til en helbredsundersøgelse.

De seneste 20 års teknologiske udvikling kommer også projektet til gavn. I dag er det derfor også muligt at beskrive det store antal deltageres helbredstilstand langt mere præcist.

Ud over at undersøge, om risikofaktorer for udviklingen af type 2 diabetes har ændret sig over tid, undersøges det også, om nogle af faktorerne, særligt lav fødselsvægt, giver anledning til en relativt sværere undertype af type 2 diabetes med flere komplikationer, som kræver særlig opmærksomhed og behandling. Det undersøges også, i hvor høj grad tidlige tegn på typiske diabeteskomplikationer kan forekomme med alderen hos mennesker uden type 2 diabetes.

Projektet er et samarbejde mellem Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Metabolismecenteret ved København Universitet og Steno Diabetes Center.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor