​Foto: Martin Zakora, Haver til Maver

Gå-hjem-møde 19. juni 2023

​19. juni 2023 afholder Københavns Universitet gå-hjem-møde om skolehave-forskning. Mød bl.a. den amerikanske forsker Nancy Wells fra Cornell University og mange flere, når der sættes spot på mulighederne ved skolehaver for børns sundhed, trivsel og læring.

Vent...

Gå-hjem-mødet foregår mandag 19. juni på Københavns Universitet, Institut for Idræt og Ernæring på Nørre Alle i København. 

Tilmelding er nødvendig og kan ske via dette link: https://science.nemtilmeld.dk/1690/

Vi spørger blandt andet, om skolehaver kan rykke ved børns maddannelse og klimabevidsthed, og i så fald hvordan? Bliver elevers lyst til skolearbejde styrket af, at skoleåret byder på undervisning i naturen, hvor fag som matematik og natur/teknik bliver sat i spil på en praktisk og meningsfuld måde? Og hvad med børnenes bevægelse? Og hvordan aktiveres kroppen i skolehaven, når der vandes og høstes grøntsager som eleverne selv dyrker?

På gå-hjem-mødet kan du måske få svarene når du møder:

◾ Nan​cy Wells, der i flere år har beskæftiget sig med betydningen af skolehaver for børns ernæring og bevægelse i lavindkomst-områder i USA.

◾ Søren Præstholm fra Center for Børn og Natur, som vil give perspektiver på børns naturtilknytning, og hvilken betydning aktiviteter i natur i skolen har i denne sammenhæng, fx skolehaver.

◾ Camilla Roed Otte, udviklingschef fra Haver til Maver, der vil fortælle om deres erfaringer med at undervise børn i skolehaverne.

◾ Anna Stage, ph.d.-studerende fra Department of Nutrition, Exercise and Sports by The University of Copenhagen og Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse. Anna vil fortælle, hvordan det nye danske skolehaveprojekt, FoodACT, undersøger betydningen af skolehaver for sundhed, trivsel og læring.Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor