​​På billedet fra Raketfilm.dk ses Signe de Place Knudsen, fysioterapeut, i gang med at formidle, hvordan gravide kvinder kan være fysisk aktive. 

Digitalt forløb for gravide med overvægt

​Gravide kvinder tilknyttet Nordsjællands Hospital, bliver nu tilbudt at deltage i pilotprojektet SundGraviditet. Projektet supplerer det eksisterende svangretilbud med et digitalt forløb indeholdende informationsvideoer med jordemoder, læge, fysioterapeut og diætist samt online træning. 


Vent...

​Overvægt og fedme er et stigende problem i befolkningen, og det gælder også blandt gravide. Samtidigt viser forskning, at de gravide ikke føler sig tilstrækkeligt oplyste om risikoen ved overvægt under graviditeten, herunder hvilke implikationer det kan have for dem selv og barnet på kort og lang sigt.

Det digitale forløb SundGraviditet er et samarbejde mellem Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse og to virksomheder: antropologisk videoproducent Raketfilm og Emento, der har udviklet en digital forløbsguide. Som et pilotprojekt i Erhvervsfyrtårn Life Science/Sund Vægt udvikler parterne sammen et mere helhedsorienteret, individualiseret og fleksibelt forløb for gravide med overvægt. Målet i pilotfasen er at afprøve, om det digitale forløb er gennemførbart, herunder hvordan de gravide oplever tilbuddet, inklusive online træningen. 

Som tovholder og projektejer er Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse ansvarlig for at sætte rammerne for medudvikling, dataindsamling og effektevaluering af selve forløbet. Projektleder Lotte Broberg, der har en baggrund som jordemoder og ph.d., oplever, at gravide giver udtryk for, at de tidligere har manglet information om overvægt under graviditeten. Projektholdet håber, at SundGraviditet kan være et bidrag til at oplyse de gravide om risici forbundet med overvægt i graviditeten og særligt muligheden for at reducere disse risici.

Det digitale tilbud

I projektperioden bliver forløbet tilbudt, når de gravide på Nordsjællands Hospital kommer til 1. trimester-scanningen omkring 12. uge, og med udgangen af december 2022 forventes ca.100 gravide at have hentet forløbet, som de kan følge, frem til de føder. De sidste af de inkluderede kvinder forventes at føde i juni 2023. I alle ugerne følges, vejledes og støttes den gravide deltager ved hjælp af notifikationer i app´en, der bl.a. rummer korte film, vejledninger, muligheden for at stille spørgsmål via en chatfunktion, samt tilbud om deltagelse i online træning. Som en gravid sagde til et af de tidligere interviews i projektet: "Det bliver som at få min jordemoder i lommen"

Raketfilm, videoudvikler og -producent i projektet og udarbejder af videoforløbets emner, tager udgangspunkt i målgruppens adgang til at bruge digitale værktøjer og de sundhedsfaglige medarbejderes viden om, hvad er vigtigt, den gravide kender til. Samtidig er overvægt et sårbart emne, og derfor har det også været vigtigt at afdække, hvordan overvægt som begreb og tilstand føles for de gravide. "Hos Raketfilm fokuserer vi på de historier, der ligger i de mennesker, der skal filmes, i stedet for at prøve at skrive manuskripter. Selvfølgelig følger vi Sundhedsstyrelsens retningslinjer, men det handler om at forstå målgruppen af gravide, før vi leverer den viden," siger Jens Seier Østergaard Rasmussen, kreativ chef og partner hos Raketfilm.

Raketfilm har gennem flere kvalitative interviews med gravide samt samtaler med de sundhedsfagligt ansatte på Nordsjællands Hospital forsøgt at forstå, hvad der kunne hjælpe de gravide til at se sig selv i de ca. 30 videoer, der kan tilgås via app´en.

For Jens Seier Østergaard Rasmussen har samarbejdet med jordemødrene på Nordsjællands Hospital givet mulighed for at forstå de områder og miljøer, som de gravide går igennem, samt at få sat ord på deres syn på behandlingen af overvægtige gravide, og hvilke problematikker, risici og komplikationer der er. "Der har været et behov for at skabe indhold og vidensdeling til de gravide, som ikke nødvendigvis tager udgangspunkt i den medicinske formidlingsform, men mere den medmenneskelige," siger Jens Seier Østergaard Rasmussen.

På Nordsjællands Hospital håber de sundhedsfagligt ansatte på, at projektet giver mulighed for en adfærdsændring hos flere gravide. Malene Munk Friis, jordemoder i projektet SundGraviditet, tror, at projektet kan give hende en bedre forståelse for muligheder, der ligger i at motivere gravide til at være fysisk aktive, uden at de skal være bange for, om det er usikkert for barnet og dem selv under graviditeten. Derudover håber hun, at projektet kan være med til at gøre hende klogere på, hvad der fylder og har betydning for de gravide i deres forløb.

Projekt SundGraviditet er for projektleder Lotte Broberg og resten af projektholdet også et vigtigt forarbejde for videre forskningsprojekter om sundhed og overvægt under graviditeten. På sigt ser hun gerne en fase to af projektet, udformet som et større randomiseret studie på tværs af sektorer og evt. på tværs af regioner. Her vil formålet være at undersøge, om interventionen bidrager til, at de gravide øger deres fysiske aktivitetsniveau og reducerer deres vægtøgning under graviditeten.​​

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor