​​​Foto: Claus Peuckert

Centerchef Allan Linneberg fylder rundt

Stort tillykke til Centerchef for Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Allan Linneberg, der fylder 60 år den 25. januar, 2023.

Allan Linneberg, der er professor, ph.d., epidemiolog og læge, har siden 2020 været centerchef på CKFF, hvor han arbejder for en sundere og bedre behandlet befolkning. 

Vent...

​Allan er uddannet læge og valgte en karriere inden for forskning og ledelse af sundhedsvidenskabelig forskning. Allan startede sin mangeårige forskningskarriere i 1997 som ph.d.-studerende og fortsatte som postdoc, seniorforsker, sektionschef, souschef og klinisk professor. Særligt er Allan kendt for sit arbejde med biobanker, befolkningsbaserede undersøgelser, "våde" sundhedsprofiler, allergiforskning og forskning i mikronæringsstoffer. ​

Allan har stået i spidsen for at opbygge Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse (CKFF) til et stort regionalt tværfagligt forskningscenter med forankring i det kliniske miljø på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital (BFH). Allan fungerer i dag både som centerchef for CKFF og som klinisk professor i epidemiologi på Institut for Klinisk Medicin på Københavns Universitet. CKFF er et foregangseksempel på et regionalt forskningscenter, hvis 150 medarbejdere dækker sundhedsforskningen bredt fra epidemiologisk forskning i forekomst og årsager til sygdomme, klinisk epidemiologi, sundhedsfremme og forebyggelse, sundhedstjenesteforskning og implementering af viden i forebyggelse og behandling. Allan har stor erfaring med offentligt-privat-partnerskaber og sidder i advisory board for Hovedstadens Erhvervsfyrtårn Life Science. 

Allan har gennem årene haft bestyrelsesposter i flere lægevidenskabelige selskaber (Dansk Epidemiologisk Selskab, Dansk Selskab for Allergologi, Det Medicinske Selskab i København), forskningsbedømmelsesudvalg (fx i Hjerteforeningens Forskningsudvalg) og har et bredt netværk i forskningsverdenen og i Region Hovedstaden, aktuelt som næstformand i Region Hovedstadens Strategiske Forskningsråd. Allan har 20 års erfaring som fuldtidsforsker i sygdomsårsager og forebyggelse af en bred vifte af hyppige kroniske sygdomme. Områder med særlig relevans er Allans viden inden for allergi, luftvejssygdomme, hudsygdomme, hjertekarsygdomme, diabetes og cøliaki. En række andre af Allans vidensområder har også stor betydning for forebyggelse og sundhed, herunder genetik, biomarkører (til brug for diagnostik og sygdomsmonitorering), mikronæringsstoffer (fx vitaminer, salt og jod), monitorering af sygdom og sundhed. Allan har mange års erfaring med formidling, populært og videnskabeligt, med mere end 500 videnskabelige originalpublikationer samt vejledning/mentorship af forskere og forskningsledere på alle niveauer.  

Allan er god til at sætte nye og vigtige dagsordener. Allan har bl.a. stået for verdens første follow-up studie af en befolkningsbaseret kohorte med fokus på allergiudvikling kombineret med et nyt tværsnit, så der kunne måles trends, og han har vist, at danskernes D-vitaminniveau ikke er så lavt, som alle gik og troede. Allan har desuden været med til at vise, at cøliaki er hyppigere end mange tror, og underdiagnosticeret i det danske sundhedsvæsen. Pt. arbejder Allan med nye banebrydende studier inden for K-vitamin og deltager i en række offentlig-private samarbejder og innovationsprojekter. Allan er rigtig dygtig til at samarbejde både lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Allan er god til at opbygge relationer og møde mennesker med ydmyghed, nysgerrighed, respekt og empati – uanset uenigheder eller forskellige mål. 

Allan har de sidste år kommunikeret bredt og har bl.a. argumentet for behovet for en sundere og bedre behandlet befolkning (og behovet for flere sunde leveår og en arbejdsdygtig befolkning – sundhed som en investering og ikke en udgift), behovet for at være "dataparate" i kampen for en sundere og bedre behandlet befolkning (og kontinuerlig indsamling af data der monitorerer befolkningens sundhed og sygdomme) og behovet for stærke miljøer for sundhedsforskning i regionerne (og regioner og hospitaler som drivkraft i det danske life science-økosystem). 

Allan er en utrolig dygtig og erfaren (forsknings)leder. Han er klar over, at sundhedsforskning foregår i en foranderlig verden, hvor langsigtede og detaljerede strategier hurtigt forældes. Allan er god til at sikre, at de overordnede visioner er tydelige for alle, at CKFF er godt positioneret og parat til hurtigt at adressere nye udfordringer og muligheder. For Allan handler strategi derfor i høj grad om at skabe gode rammer og en kultur, der støtter produktion af ny viden og et forskningsmiljø, der kan tiltrække, uddanne og fastholde dygtige medarbejdere.

Allan er meget skarp, stærk analytisk, god til at reflektere og se sig selv og situationer udefra – og træder gerne et skridt tilbage, giver plads og opbakning til, at andre kan udfolde deres fulde potentiale. Derfor er det også ret typisk Allan at gå stille med dørene – også i forbindelse med denne runde dag – det handler ikke om ham, men om faget, centeret, medarbejderne, data, patienterne, sundhedsvæsnet og folkesundheden og om at gøre det rigtige, vigtige og sande – og om at "getting things done". Allan fejrer dagen og sin runde fødselsdag med at gå på arbejde! – men han slipper ikke helt for lidt fejring, gaver og kage fra medarbejderne på onsdagens personalemøde. Allan samler familien sidst på ugen til fælles middag og fejrer også den runde fødselsdag ugen efter på snowboard i 3.000 meters højde i Alperne. 

​Medarbejdere, ledere og kollegaer på CKFF og BFH er overbeviste om – og meget glade for – at Allan Linneberg med sin brede sundhedsfaglige baggrund og mangeårige erfaring inden for forskning og ledelse vil kunne bidrage i mange år fremover til "en sundere og bedre behandlet befolkning". 

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor