CKFF deltog på European Public Health konference i Dublin

​Forskere fra Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse deltog aktivt på den nyligt afholdte European Public Health konference i Dublin - og fik inspiration til det videre arbejde med Befolkningsundersøgelserne og Sundhedsprofilerne. ​

Vent...

European Public Health Conference er en årlig begivenhed i Europa, der samler eksperter indenfor folkesundhed for at drøfte udfordringer og udforske fremskridt på området.

Temaet for årets konference fokuserede på bæredygtighed. Det blev understreget i åbningen af konferencen, at vi lever i en tid med store udfordringer som klimaforandringer, stigning i kroniske sygdomme og pressede sundhedssystemer.

Derfor var budskabet klart: Vi er nødt til at prioritere forebyggelse og samarbejde på tværs af sektorer og fagdiscipliner – og data er vigtige for at kunne prioritere indsatser.

Line Lund Kårhus, sektionschef i Sektion for Epidemiologi, deltog på konferencen for første gang: "Det var stort at opleve så mange mennesker samlet fra hele Europa for at diskutere folkesundhed. Det var inspirerende at høre eksempler fra andre lande blandt andet Finland, hvor de har stor erfaring med nationale helbredsundersøgelser,  som vi kan tage med i vores videre arbejde med både Befolkningsundersøgelserne og Sundhedsprofilen".

På konferencen deltog også Sundhedsprofil-teamet, som præsenterede resultater fra Region Hovedstadens Sundhedsprofil.

"Vi har et enormt godt og vigtigt redskab til at monitorere danskernes sundhed, som også bruges politisk. Det var fantastisk at præsentere det for vores europæiske kollegaer – og ikke mindst diskutere, hvordan vi kan forbedre monitoreringen. Og så blev vi klogere på, hvordan helbredsundersøgelser, både våde og tørre, foregår og bliver brugt i andre lande. Blandt andet var det interessant at høre om de internationale erfaringer med helbredsfremskrivningsanalyser. Vi deltog i netværksmødet for Public Health Monitoring and Reporting Section i EUPHA og har helt klart intentioner om at deltage aktivt i denne gruppe" – Peter Elsborg, teamleder for Sundhedsprofil-teamet.

Man kan læse mere om den europæiske folkesundhedskonference på EPHs hjemmeside​.

Man kan læse mere om Public Health Monitoring and Reporting Section i EUPHA på EUPHAs hjemmeside .

Man kan læse mere om Sundhedsprofilen Region Hovedstaden på Sundhedsprofilens hjemmeside

Man kan læse mere om Befolkningsundersøgelser her.

  Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor