Bevilling fra Hjerteforeningen til Brød og Sundhed

Hjerteforeningen har bevilliget 988.423 kr. til projektet: ”Brød og Sundhed - Hvad er de metaboliske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige konsekvenser af at reducere saltindtaget?”
Vent...

Baggrund, formål og metode

Selvom den videnskabelige evidens overvejende peger på en markant gavnlig effekt af at sænke saltindtaget i den danske befolkning, diskuteres det i øjeblikket heftigt, nationalt og internationalt, om den i gangværende indsats for at sænke saltindtaget vil have de forventede gavnlige effekter i forhold til risikoen for hjertekarsygdomme. Nogle forskere har endog argumenteret for, at en sænkning i befolkningens saltindtag vil have negative konsekvenser bl.a. begrundet i nogle ugunstige metaboliske effekter. Dette forskningsprojekt giver mulighed for at undersøge alt dette. Desuden undersøges, hvordan børn og voksnes smagspræferencer påvirkes, når de gennem 6 måneder får en kost med et lavere saltindhold, og om saltindtaget har en direkte effekt på risikoen for overvægt. Der er i projektet lagt vægt på at interventionen er virkelighedsnær, og at resultaterne dermed er umiddelbart anvendelige i det fremtidige forebyggelsesarbejde, samtidig med at der anvendes et stærkt forskningsdesign og målinger af høj kvalitet. 

Formålet med projektet er dels at undersøge de metaboliske og adfærdsmæssige konsekvenser af at sænke saltindtaget hos børn og voksne samt at undersøge mulige strategier til at reducere indtaget af salt i familier. Projektet er et lodtrækningsforsøg baseret med 93 familier, som er tilfældigt fordeles i tre grupper: Gruppe 1 får brød med gradvist mindre salt (blindet). Gruppe 2 får både brød med mindre salt og kostvejledning, mens gruppe 3 er en kontrolgruppe, der får standard brød og spiser som de plejer. Interventionen varer 4 måneder. Der måles på bl.a. kostindtag (7-dages kostregistrering), saltindtag (24-timers urinopsamlinger), saltpræference og -sensitivitet, samt en række risikofaktorer for hjertekarsygdomme (herunder blodtryk, blodlipider, vægt, højde, renin, aldosteron, adrenalin, noradrenalin).

 

Ny viden

Det nye i projektet er bl.a. interventionsdesignet. Det er helt nyt forskningsmæssigt, både nationalt og internationalt, at udlevere gradvist saltreduceret brød (blindet) til familier og undersøge de metaboliske og adfærdsmæssige effekter af dette både hos børn og voksne.

Forskningsprojektet lægger sig dermed tæt op af den nationale forebyggelsesindsats for at reducere saltindtaget i befolkningen, samtidigt med at forskningsdesignet er videnskabeligt stærkt. Resultaterne vil derfor, i modsætning til mange tidligere forskningsprojekter, være umiddelbart anvendelige og vil bidrage med væsentlig ny viden, som vil sikre en mere effektiv strategi, men også undersøge både gavnlige og evt. ugunstige effekter at den strategi, som anbefales internationalt. Forskningsprojektet vil således kunne bidrage med ny viden og svar på mange af de spørgsmål, som i dag stilles, forskningsmæssigt og i forebyggelsesindsatsen mod hjerte-kar-sygdomme herunder:

  • Ser vi også de potentielt negative metaboliske effekter af saltreduktion, når denne gennemføres i tråd med anbefalingerne, om en gradvis reduktion hen over måneder?
  • Hvad er effekterne af forskellige strategier og niveauer af saltreduktion både hos børn og voksne?
  • Ændres smagspræferencerne og saltsensitiviteten, som ventet fra kliniske forsøg?
  • Eller vil deltagerne kompensere for det lavere saltindhold i brødet ved fx at indtage mere salt fra andre kilder?
  • Vil en reduktion i saltindtag også reducere risikoen for overvægt?

Betydning

Projektet vil øge vor viden både i forhold til det strategiske og til de sundhedsmæssige konsekvenser af en saltreduktion. Afklaring af om en gradvis saltreduktion trygt kan følges og dermed medvirke til sænkning af sygdomsbyrden på befolkningsniveau vil få afgørende betydning for den fremtidige forebyggelse nationalt og internationalt. En gennemsnitlig sænkning på 3 gram salt/dag estimeres at betyde 400.000 færre danskere med forhøjet blodtryk og 3000 færre tilfælde af hjertekarsygdomme årligt.

 

Kontaktperson: Sektionschef Ulla Toft

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor