​​Foto: ​​​​​​​​​​​Annie Spratt, Unsplash

Børn og unges mentale mistrivsel – hvordan bryder vi den negative udvikling?

Strategisk fokusgruppe 'Børns Sundhed, Trivsel og Læring' inviterer til gå-hjem-møde den 18. januar 2023 kl. 14-16 på Frederiksberg Hospital.

Vent...

Hvad forstår vi ved trivsel og mistrivsel? Hvordan bevæger vi os fra mistrivsel til trivsel? Hvilke indsatser har potentiale til at forebygge mistrivsel? Er der noget, man skal være særligt opmærksom på, når man ønsker at fremme mental trivsel? Og kan det betale sig at investere i forebyggelse?

Det er nogle af de spørgsmål, vi sætter fokus på til vores gå-hjem-møde om børn og unges mentale trivsel, hvor vi har inviteret forskere til at præsentere deres forskning.

Der er nemlig behov for at sætte mere fokus på tidlig forebyggelse mistrivsel, da mistrivsel i barndommen ofte følger med ind i voksenlivet. I dag har 15% af befolkningen i Danmark været i behandling for en psykisk lidelse, inden de er fyldt 18 år, og de seneste år har mental mistrivsel været et voksende problem blandt danske børn og unge. En nyere undersøgelse viser, at hver tredje kvinde og hver femte mand i alderen 16-24 år lider af mental mistrivsel. Nye tal fra den Nationale Sundhedsprofil 2021 viser en stigning i antallet af voksne, der oplever mental mistrivsel, og understreger dermed behovet for at sætte ind for at forebygge mental mistrivsel.

Tid og sted:

Mødet foregår i auditoriet på Frederiksberg Hospital, Hovedvejen, Indgang 14 (Nordre Fasanvej 57) den 18. januar 2023 kl. 14.00 – 16.00.

​Tilmelding:

Tilmelding efter først-til-mølle via https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=WQ4C1Z4TLNCP

Frist for tilmelding er den 16. januar.  

 

Mødet er arrangeret af strategisk fokusgruppe 'Børns Sundhed, Trivsel og Læring' fra Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse (CKFF), og alle interesserede er velkommen. ​

Program

​14.00

Velkomst v. Mads Bølling, forsker på CKFF og adjunkt, VIA University College, Forskningscenter for Pædagogik og Dannelse.

​14.10

​Børn og unges trivsel – hvad taler vi om, og hvordan står det til? Resultater fra ’Børn og unge i Danmark 2022’ v. Signe Boe Rayce, seniorforsker ved VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

​14.25

Tre strategier til forebyggelse af mistrivsel blandt børn og unge: fordele og ulemper v. Lærke Mygind Grønfeldt, postdoc på CKFF.  ​

​14.40

Basal: Sammen om trivsel. En forebyggende indsats til elever i 7.-10. klasse v. Malene Norborg Petersson, chefkonsulent hos Komiteen for Sundhedsoplysning.

​14.55

Betaler det sig at forebygge børn og unges mistrivsel? v. Karsten Storgaard Bjerre, chefkonsulent hos Komponent – Kommunernes Udviklingscenter.

​15.10

​Kaffepause og drøftelse af oplæggene.

​15.20

​Paneldrøftelse med alle oplægsholdere.
Ordstyrer: Mads Bølling

​16.00

​Afrunding og tak for i dag v. Mads Bølling​.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor