3-årigt postdoc stipendie fra Hjerteforeningen

Hanne Birke har fået bevilliget et 3-årig postdoc-stipendie fra Hjerteforeningen til projektet: "Hjerterehabilitering til alle: Et randomiseret kontrolleret studie af indsatser til at øge deltagelse i hjerterehabilitering blandt sårbare patienter".

Vent...

Baggrunden for projektet er, at 55.700 personer i Danmark årligt får konstateret en hjertekarsygdom. På trods af positive effekter af rehabilitering har undersøgelser vist, at mange patienter – ikke mindst de mest sårbare - ikke deltager i eksisterende tilbud.

 

Projektets formål er at skabe et sammenhængende forløb for patienten, hvor aktører på tværs af sektorer samarbejder om systematisk at nedsætte barrierer for sårbare patienters deltagelse i rehabiliteringstilbud. Indsatsen vil være særligt målrettet de patienter, som i dag sjældent deltager i rehabiliteringstilbud.

Fys gymnastik Hanne Birkes nyhed.jpgSamtidig vil projektet afprøve nye måder at samarbejde på - på tværs af sektorer - og dermed kan dette samarbejde danne grobund for nye fremtidige alliancer i forbindelse med hjerterehabilitering. En øget deltagelse i rehabilitering, blandt de sårbare hjertepatienter, har desuden potentialet til at forebygge nye sundhedsydelsesforbrug.

 

Projektet gennemføres i samarbejde mellem CKFF, Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium, Kardiologisk Ambulatorium på Hvidovre Hospital, Genoptræningscenter Albertslund, Hjerteforeningen og Dansk Oplysningsforbund. Derudover inddrages en faglig ekspertgruppe med eksperter fra Defactum, Region Midtjylland og Steno Diabetes Center Copenhagen.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor