​​​

Ulla Toft

Sektion for Sundhedsfremme og Forebyggelse
Sektionschef, klinisk professor, ph.d.


Ansvars-/ Forskningsområder:

Ulla Toft er chef for Sektion for Sundhedsfremme og Forebyggelse og klinisk professor i Sundhedsfremme og Forebyggelse ved Københavns Universitet. Hun har en kandidat i Human Ernæring og en ph.d. i Folkesundhed fra Københavns Universitet. Ulla startede sin forskningskarriere med forskning i effekten af multifaktoriel livsstilsintervention i den almindelige befolkning på ændringer i kostvaner (Inter99). Efterfølgende er forskningsområderne blevet udvidet til forebyggelse mere bredt herunder et særligt fokus på komplekse interventioner og forebyggelsesstrategier generelt, samt forebyggelse i lokalsamfund og kommuner. I august 2016 blev Ulla ansat som sektionschef og har i dag ansvaret for ca. 30 medarbejdere, som arbejder inden for fokusområderne: Interventioner, Survey-metoder, Fysisk Aktivitet, Mad og Måltidsvaner, Tobaksforebyggelse, Alkohol og Børn, Sundhed og Trivsel.

Udvalgte ansvarsområder:

  • Formand Elect i Dansk Selskab for Folkesundhed

  • Member of the Nordic PromoKids Network, The Nordic Council of Ministers'

  • PI for interventionsprojektet Vores Sunde Hverdag i fire kommuner (2018-2022)

  • PI for RCT-studiet Brød og Sundhed (2017-2020)

  • PI for RCT-delen i Aktiv Patientstøtte (2017-2020)

  • Medlem af styregruppen i forskningsprojektet: "Reduktion i social ulighed i det tværsektorielle rehabiliteringsarbejde" (RESULT), Hvidovre Hospital, 2015-2019

 

Publikationer:

Toft U, Bloch P, Reinbach HC, Winkler LL, Buch-Andersen T, Aagaard-Hansen J, Mikkelsen BE, Jensen BB, Glümer C: Project SoL-A Community-Based, Multi-Component Health Promotion Intervention to Improve Eating Habits and Physical Activity among Danish Families with Young Children. Part 1: Intervention Development and Implementation.. Int J Environ Res Public Health. 2018 May 28;15(6). pii: E1097. doi: 10.3390/ijerph15061097

Toft U, Winkler LL, Mikkelsen BE, Bloch P, Glümer C: Discounts on frutit and vegetables combined with a space management intervention increased sales in supermarkets. Eur J Clin Nutr. 2017 Feb 1. doi: 10.1038/ejcn.2016.272

Toft U, Cerqueira C, Andreasen AH, Thuesen BH, Laurberg P, Ovesen L, Perrild H, Jørgensen T. Estimating salt intake in a Caucasian population: can spot urine substitute 24-hour urine samples? Eur J Prev Cardiol. 2013 Apr 4.

Lind PL, Jensen PV, Glümer C, Toft U: The association between accessibility of local convenience stores and unhealthy diet. The European Journal of Public Health 2016; doi: 10.1093/eurpub/ckv242

Toft U, Jakobsen M, Aadahl M, Pisinger C, Jørgensen T: Does a population-based multi-factorial lifestyle intervention increase social inequality in dietary habits? The Inter99 study. Prev Med. 2012 Jan;54(1):88-93. doi: 10.1016/j.ypmed.2011.10.005. Epub 2011 Oct

Redaktør