Torben Jørgensen

Sektion for Epidemiologi
Seniorforsker, professor, dr.med.

 

Uddannet læge fra København Universitet i 1974. Ledende overlæge ved Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed fra 1997 til 2017.  Professor i forebyggelse og sundhedsfremme ved Københavns Universitet siden 2007 og Adjungeret professor i sundhedsfremme ved Aalborg Universitet siden 2011.

Priser og hædersbevisninger

Dansk Gastroenterologisk Selskab: Hæderspris for danske gastroenterologer 1991.
Dansk Selskab for Kvalitetssikring i Sundhedssektoren: 1. kvalitetspris 1997.
Københavns Medicinske Selskab: Valdemar Klein og Læge Fru Johanne Kleins hæderslegat 2005.
De Lægevidenskabelige Selskaber: Marie og August Krogh Prisen 2016.
Æresmedlem i Foreningen for Folkesundhedsvidenskab 2017.
Dansk Selskab for Folkesundhed: Folkesundhedsprisen 2018.

Publikationer og foredrag

Dr.med. i 1990. Mere end 900 publikationer hovedsagelig inden for epidemiologi og forebyggelse; heraf mere end 700 originale videnskabelige publikationer i peer-reviewed tidsskrifter. Adskillige oversigtsartikler og lærebøger. H-index > 75. Citationer> 25.000. Afholdt mere end 375 videnskabelige foredrag ofte som inviteret foredragsholder. 

Anden forskningsmetodologisk erfaring

Vejleder for 43 ph.d.-studerende (41 er afsluttede og 2 pågår). Mentor for 7 doktordisputatser. Opponent ved 65 ph.d.-studier og doktordisputatser.
Editor ved European Journal of Preventive Cardiology (2007-2014).
Deltager i flere nationale og internationale multicenter projekter (MONICA, MORGAM, BiomarCaRE, DanThyr, Inter99, LuCAMP, DanFunD).

Tillidshverv

Formand for Dansk Epidemiologisk Selskab 1993-1995.  Formand for Forebyggelsesudvalget i Kræftens Bekæmpelse 2007-10. Formand for Dansk Selskab for Folkesundhed 2012-2016.

 

Redaktør