Thea Suldrup Jørgensen

Sektion for Sundhedsfremme og Forebyggelse
Forsker/projektkoordinator

Thea Suldrup Jørgensen.jpg

Ansvars-/ Forskningsområder

Thea Suldrup Jørgensen er ansat som forsker og projektkoordinator i Sektion for Sundhedsfremme og Forebyggelse. Thea er kandidat i folkesundhedsvidenskab fra Københavns Universitet og har en ph.d. fra Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, som handler om implementering af en multikomponent intervention målrettet børn og unges spisevaner.

Thea er projektkoordinator på forskningsprojektet Vores Sunde Hverdag, som har til formål at udvikle og afprøve en ny model for forebyggelse og sundhedsfremme i kommunerne.

Thea har i sin tidligere ansættelse ved Statens Institut for Folkesundhed arbejdet med udvikling, implementering og evaluering af interventionsprojekter samt kombination af kvalitative og kvantitative forskningsmetoder. Thea har desuden erfaring med projektledelse og forskellige typer af evalueringer fra Vidensråd for Forebyggelse og Danmarks Evalueringsinstitut.

Udvalgte publikationer 

Thea Suldrup Jørgensen, Mette Rasmussen, Sanne Ellegaard Jørgensen, Annette Kjær Ersbøll, Trine Pagh Pedersen, Anne Kristine Aarestrup, Pernille Due, Rikke Krølner. Curricular Activities and Change in Determinants of Fruit and Vegetable Intake among Adolescents: Results from the Boost Intervention. Prev Med Rep. 2017; 5: 48–56

Thea Suldrup Jørgensen, Mette Rasmussen, Anne Kristine Aarestrup, Annette Kjær Ersbøll, Sanne Ellegaard Jørgensen, Elizabeth Goodman, Trine Pagh Pedersen, Pernille Due, Rikke Krølner. The Role of Curriculum Dose for the Promotion of Fruit and Vegetable Intake among Adolescents: Results from the Boost Intervention. BMC Public Health 2015; 15: 536

Aarestrup, AK, Jørgensen, TS; Due, P; Krølner, R. A six-step protocol to systematic process evaluation of multicomponent cluster-randomised health promoting interventions illustrated by the Boost study. Evaluation and Program Planning 2014; 46: 58-71

Jørgensen, TS; Krølner, R; Aarestrup, AK; Tjørnhøj-Thomsen, T; Due, P; Rasmussen, M. Barriers and Facilitators for Teachers' Implementation of the Curricular Component of the Boost Intervention Targeting Adolescents' Fruit and Vegetable Intake. Journal of Nutrition Education and Behavior 2014; 46(5): e1-8

Krølner, R; Suldrup Jørgensen, T; Aarestrup, AK; Tjørnhøj-Thomsen, T. Eksperimenter, spørgeskemaer, interview og observationer: Skolebaseret interventionsforskning. I "Mixed Methods-forskning. Principper og praksis". Red. Morten Frederiksen, Peter Gundelach og Rikke Skovgaard Nielsen. København: Hans Reitzels Forlag 2014; 207-238.

 

Redaktør