Tanja Thomsen er postdoc i Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Sektion for Sundhedsfremme og Forebyggelse. Hun har en baggrund som ergoterapeut med primær klinisk erfaring inden for neurorehabilitering, er cand.scient.san, og afsluttede i 2016 sin ph.d. fra Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Københavns Universitet. Afhandlingen havde fokus på stillesiddende adfærd og let fysisk aktivitet i dagligdagen hos patienter med leddegigt.

I sin postdoc er Tanja fortsat med at arbejde med sin forskningsinteresse inden for livsstil og sundhedsfremmende interventioner til personer med kronisk sygdom, herunder de patientgrupper, som på grund af sygdom, er påvirket på fysisk funktion og mobilitet. Aktuelt er hun i gang med et registerstudie og et kvalitativt studie med overordnet formål at kvalificere tilbud om livsstilsinterventioner til patienter med leddegigt i de danske reumatologiske ambulatorier.

Redaktør