​​

Sidsel Maria Jørgensen

​Sektion for Tværsektoriel Forskning
Videnskabelig assistent

Sidsel arbejder som videnskabelig assistent i Sektion for Tværsektoriel Forskning. Hun har bred erfaring fra klinisk praksis som fysioterapeut og er cand.scient.san., uddannet på Syddansk Universitet, 2020. Aktuelt arbejder Sidsel med at pilotteste projektet DECADE (Deprescription and care instead of antipsychotics in dementia). Projektet er målrettet udvikling og implementering af en praksismodel med fokus på reduceret antipsykotisk medicinforbrug blandt plejehjemsbeboere med demens, da forbruget indebærer risiko for alvorlige bivirkninger.

Redaktør