​​

Sanne Lykke Lundstrøm

 

Sanne er projektleder på projektet: "Reduktion i social ulighed i det tværsektorielle rehabiliteringsarbejde".

Projektet fokuserer på personalets møde med patienterne om rehabilitering, udvikling af socialt differentierede rehabiliteringstilbud inklusiv et screeningsinstrument til at sikre, at patienterne får det rehabiliteringstilbud, som de har behov for. Der bliver gennemført et implementeringsprojekt på Hvidovre Hospital, hvor effekten af et optimeret og socialt differentierede rehabiliteringstilbud undersøges for patienter med hjertekarsygdomme og type 2-diabetes. ​

 

Publikationer

10.1155/2014/618435

Else Helene Ibfelt, Marianne Steding-Jessen, Susanne Oksbjerg Dalton, Sanne Lykke Lundstrøm, Merete Osler, Lisbet Rosenkrantz Hölmich. Influence of socioeconomic factors and region of residence on cancer stage of malignantmelanoma: a Danish nationwide population-based study. Clin Epidemiol. 2018 Jul 10;10:799-807.

Thomas B Knudsen, Sanne L Lundstrøm, Maja S Paulsen, Jesper Lykkegaard, Jesper R Davidsen, Peder Ahnfeldt-Mollerup, Janus L Thomsen, Anders Halling, Kasper Edwards, Pia V Larsen and Jens Søndergaard. Association between Organisational Social Capital and Patient Evaluations of General Practice: A Danish Nation-wide Study. Quality in Primary Care (2018) 26 (3): 90-95.

Andersen, JH, Lundstrøm, SL, Burns, K, Cerqueira, CES, Jørgensen, T. Hjertepatienters valg og fravalg af rehabilitering på hospitalet – En kvalitativ undersøgelse af dialogen mellem sygeplejersker og patienter ved 1. rehabiliteringssamtale (2016). ISBN 978 – 87 – 997898 – 3 – 3. Region Hovedstaden, Center for Sundhed, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed.

Lundstrøm SL, Edwards K, Bøllingtoft Knudsen T, Larsen PV, Reventlow S, Søndergaard J. Relational Coordination and Organisational Social Capital Association with Characteristics of General Practice. International Journal of Family Medicine. 2014;2014. 618435. Available from, DOI: 10.1155/2014/618435.

Edwards, Kasper and Sanne Lykke Lundstrøm. "Relationel koordinering – kan ændringer i samarbejde og relationer måles?". Tidsskrift for Arbejdsliv. 2014, 16(4). 50-67.

Edwards K, Lundstrøm SL. Social kapital og svind på arbejdspladsen: Et litteraturstudie. Glostrup: Det kriminalpræventive Råd, 2013. 25 p.

 

Redaktør