Sanja Golubovic

Sektion for Sundhedsfremme og Forebyggelse
Videnskabelig medarbejder


Sanja Golubovic er cand.scient i Human Ernæring fra Københavns Universitet og videnskabelig medarbejder i Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Sektion for Sundhedsfremme og Forebyggelse. Hun er tilknyttet Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium, hvor hun primært står for kommunikationen og indgår i den samlede sekretariatsbetjening af Forebyggelseslaboratoriet.

Forebyggelseslaboratoriet udspringer af Danske Regioners udspil 'SUNDHED FOR LIVET – Forebyggelse er en nødvendig investering' fra april 2017. Laboratoriet skal med afsæt i forskning og partnerskaber afprøve nye forebyggelsesindsatser. Målet er at producere ny viden og skabe et bedre grundlag for at prioritere nye typer af forebyggelsesindsatser med dokumenteret effekt. Sanja har flere års erfaring med interessevaretagelse, kommunikation, projektledelse, og patientundersøgelser fra Diabetesforeningen. Hendes primære interesser er inden for strukturel forebyggelse og ulighed i sundhed. 

Redaktør