​​​​​​​​

Peter Elsborg

 

Peter er forsker i Center for Klinisk Forskning og Forebyggelses Sektion for Epidemiologi. Peter er uddannet cand.scient. i idræt og psykologi og ph.d. i idrætsvidenskab fra Københavns Universitet med fokus på de psykologiske faktorer, der er afgørende vigtige for individers deltagelse i idræt og fysisk aktivitet. Peter er desuden ekstern lektor på Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet.

Peter er konstitueret teamleder for CKFF's sundhedsprofilteam. I sundhedsprofilen monitoreres Region Hovedstadens befolknings sundhedstilstand. Omdrejningspunktet er den gentagne spørgeskemaundersøgelse "Hvordan har du det?". I kobling med registre anvendes de indsamlede data både til forskning og til formidling til relevante aftagere heriblandt kommuner og regionale aktører. Sundhedsprofilen kan på den måde ses som et redskab for planlægning og prioritering af forebyggelses-, behandlings- og rehabiliteringsindsatser i alle sektorer samt i det tværsektorielle samarbejde. Profilen bidrager til arbejdet med kommunernes sundhedspolitikker og for sundhedsaftalen mellem kommunerne, praksissektoren og regionen.

Peters forsker i måling, monitorering og fremme af sundhed og trivsel blandt børn, unge og voksne. Med sundhedsprofilen som omdrejningspunkt forsker han i danskernes sundhed, og hvordan den udvikler sig over tid. Peter har desuden et metodisk fokus på, hvordan man bedst monitorerer og måler relevante indikatorer på danskernes sundhed, risikofaktorer og sundhedsadfærd. Peter har også erfaring med at beskrive, drive og lede forskningsbaseret interventionsprojekter, hvor børns bevægelse er omdrejningspunktet. Peters forskning har især handlet om at måle og fremme børns Physical Literacy – samspillet mellem individers motivation, selvtillid, kropslige kompetence, viden om og forståelse for bevægelse og dets betydning for livslang deltagelse i bevægelsesaktiviteter.

Peter har igennem sin forskning og uddannelse udviklet ekspertise i kvantitativ måling af bevægelse via objektive målinger. Peter er også ekspert i psykometri - måling af psykologiske konstrukter ved hjælp af psykometrisk validerede spørgeskemaer.​

Udvalgte tillidsposter og aktiviteter

Principal Investigator (PI) eller co-PI for forsknings- og interventionsprojekterne DAPL, FoodAct, MOVEOUT, 3PL mfl.

Country Lead. International Physical Literacy Association (IPLA) - Dansk repræsentant i den internationale sammenslutning for Physical literacy. Ansvarlig for at sikre udbredelse og forståelse af konceptet i hele nationen​.

Co-editor-in-chief - Scandinavian Journal of Sport and Exercise Psychology 2020- Editor-in-chief for exercise psychology sektionen i Scandinavian Journal of Sport and Exercise Psychology.

Bestyrelsesmedlem / Stifter PL-net.dk Stifter og bestyrelsesmedlem i Physical Literacy Network Denmark. Ansvarlig for at afholde arrangementer og håndtere daglige operationer.

Ekstern censor. Ekstern censor på alle fire danske universiteter i kurser relateret til idræt og fysisk aktivitet samt kvantitative metoder.


​Publikationer

Elsborg, P., Grønkjær, M. S., Toxværd, C. G., Eliasen, M. H., Lau, C. J., Bekker-Jeppesen, M., Gøtzsche, N., Jacobsen, M. H., & Andreasen, A. H. (2023). 'Hvordan har du det?' Sundhedsprofil for Region Hovedstaden og kommuner 2021 – Sundhedsadfærd og risikofaktorer blandt borgere med kronisk sygdom (s. 150). Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Region Hovedstaden.

Carl, J., Bryant, A. S., Edwards, L. C., Bartle, G., Birch, J. E., Christodoulides, E., Emeljanovas, A., Fröberg, A., Gandrieau, J., Gilic, B., van Hilvoorde, I., Holler, P., Iconomescu, T. M., Jaunig, J., Laudanska-Krzeminska, I., Lundvall, S., De Martelaer, K., Martins, J., Mieziene, B., … Elsborg, P. (2023). Physical literacy in Europe: The current state of implementation in research, practice, and policy. Journal of Exercise Science & Fitness, 21(1), 165–176. https://doi.org/10.1016/j.jesf.2022.12.003

Melby, P. S., Elsborg, P., Bentsen, P., & Nielsen, G. (2023). Cross-sectional associations between adolescents' physical literacy, sport and exercise participation, and wellbeing. Frontiers in Public Health, 10, 1054482. https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.1054482

Elsborg, P., Appleton, P., Wikman, J. M., & Nielsen, G. (2022). The associations between motivational climate, basic psychological needs and dropout in volleyball – a comparison across competitive levels. European Journal of Sport Science, 0(ja), 1–29. https://doi.org/10.1080/17461391.2022.2041100

Elsborg, P., Thorsen, A. V., Ravn-Haren, G., Bonde, A. H., Andersen, S. G., Vermund, M. C., Klinker, C. D., & Stjernqvist, N. W. (2022). Improved food literacy among schoolchildren as an effect of a food camp intervention: Results of a controlled effectiveness trial. Appetite, 169, 105845. https://doi.org/10.1016/j.appet.2021.105845

Melby, P. S., Nielsen, G., Brønd, J. C., Tremblay, M. S., Bentsen, P., & Elsborg, P. (2022). Associations between children's physical literacy and well-being: Is physical activity a mediator? BMC Public Health, 22(1), 1267. https://doi.org/10.1186/s12889-022-13517-x

Ryom, K., Hargaard, A.-S., Melby, P. S., Maindal, H. T., Bentsen, P., Ntoumanis, N., Schoeppe, S., Nielsen, G., & Elsborg, P. (2022). Self-reported measurements of physical literacy in adults: A scoping review. BMJ Open, 12(9), e058351. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2021-058351

Mygind, L., Elsborg, P., Schipperijn, J., Boruff, B., Lum, J. A. G., Bølling, M., Flensborg-Madsen, T., Bentsen, P., Enticott, P. G., & Christian, H. (2022). Is vegetation cover in key behaviour settings important for early childhood socioemotional function? A preregistered, cross-sectional study. Developmental Science, 25(3), e13200. https://doi.org/10.1111/desc.13200

Bonde, A. H., Stjernqvist, N. W., Klinker, C. D., Maindal, H. T., Paakkari, O., & Elsborg, P. (2022). Translation and Validation of a Brief Health Literacy Instrument for School-Age Children in a Danish Context. HLRP: Health Literacy Research and Practice, 6(1), e26–e29. https://doi.org/10.3928/24748307-20220106-01

Melby, P. S., Elsborg, P., Nielsen, G., Lima, R. A., Bentsen, P., & Andersen, L. B. (2021). Exploring the importance of diversified physical activities in early childhood for later motor competence and physical activity level: A seven-year longitudinal study. BMC Public Health, 21(1), 1492. https://doi.org/10.1186/s12889-021-11343-1

Elsborg, P., Melby, P. S., Kurtzhals, M., Tremblay, M. S., Nielsen, G., & Bentsen, P. (2021). Translation and validation of the Canadian assessment of physical literacy-2 in a Danish sample. BMC Public Health, 21(1), 2236. https://doi.org/10.1186/s12889-021-12301-7

Bentsen, P., Mygind, L., Elsborg, P., Nielsen, G., & Mygind, E. (2021). Education outside the classroom as upstream school health promotion: 'Adding-in' physical activity into children's everyday life and settings. Scandinavian Journal of Public Health, 1403494821993715. https://doi.org/10.1177/1403494821993715

Elsborg, P., Nielsen, G., Klinker, C. D., Melby, P. S., Christensen, J. H., & Bentsen, P. (2019). Sports-based recreation as a means to address social inequity in health: Why, when, where, who, what, and how. BMC Public Health, 19(1), 1084. https://doi.org/10.1186/s12889-019-7428-3

Elsborg, P., & Elbe, A.-M. (2018). Exercise-specific volition and motivation for weight loss maintenance following an intensive lifestyle intervention. Health Psychology, 37(8), 759–766. https://doi.org/10.1037/hea0000636

Redaktør