Peter Engel Thomas

Sektion for Klinisk Epidemiologi
Specialestuderende


Peter Engel Thomas læser medicin på Københavns Universitet og er specialestuderende i forskningsgruppen "Life Course Epidemiology of Growth and Health", som ledes af Jennifer L. Baker. Specialet omhandler, hvorvidt kropsstørrelse i barndommen påvirker risikoen for udvikling af sygdommen systemisk lupus erythematosus.

Redaktør