Peter Bentsen

​Centerchef, adjungeret professor, ph.d.

Peter Bentsen - pas - høj opløsning 250x273.jpg

Ansvars- og forskningsområder

Peter Bentsen (PB) er centerchef på Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse (CKFF) og adjungeret professor på Københavns Universitet. PB er uddannet cand.scient. i idræt og psykologi og har en ph.d. i uddannelsesvidenskab og sundhedsfremme. I en årrække har PB arbejdet med forskning, ledelse, vejledning, uddannelse, kapacitetsopbygning og innovation i relation til sundhed, uddannelse og velfærd. PB har erfaring fra sundheds-, social- og uddannelsessektoren med ansættelser i universitets-, professionshøjskole- og hospitalsverden, hvor han har ledt en række forsknings-, interventions- og innovationsprojekter i skoler, familier og lokalsamfund. PB har et stort internationalt netværk og erfaring fra længerevarende udlandsophold som gæsteforsker og projektleder i Australien, England og Spanien. 

Med udgangspunkt i sundhedsforskning i et klinisk miljø på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital fokuserer CKFF og PB – gennem en tværvidenskabelig tilgang til sundhedsforskning – på hele værdikæden fra grundforskning over årsagssøgende epidemiologi til klinisk og "real-world" interventionsforskning og felt-eksperimenter til implementering og monitorering med henblik på at gøre en vigtig og afgørende forskel for sundhedsvæsen, folkesundhed og velfærd i Danmark. 

PBs forskning og relaterede interventionsprojekter og felt-eksperimenter er ret bred og tværfaglig. Men hans forskning har generelt fokuseret på 'people, places, and programmes' i relation til børn og unges sundhed, trivsel og læring i krydsfeltet mellem folkesundheds-, adfærds- og socialvidenskab. Med afsæt i CKFF's overordnede ambition om at bidrage til en sundere og bedre behandlet befolkning og CKFF's mål om at fremme fysisk, mental og social sundhed for individer og populationer er PBs vigtigste forskningsområder og interesser: 

1) forebyggelse af overvægt og kroniske ikke-smitsomme sygdomme i et livsforløbsperspektiv

2) fremme af fysisk aktivitet og bevægelse

3) udvikling, evaluering og implementering af "real-world" komplekse interventioner og indsatser i sundheds-, social- og uddannelsessektoren

4) sammenhænge, interaktioner og mekanismer mellem sundhed, trivsel og læring

5) forskningsbaseret innovation, videns-translation og -mobilisering.

​Udvalgte tillidsposter, aktiviteter og priser

Medlem af Tværgående Styregruppe, Erhvervsfyrtårn Life Science (2022+).

Medlem af Komité for Børn, Sundhed og Bevægelse, Novo Nordisk Fonden (2020+).

Medstifter og styregruppemedlem af partnerskabet "Sammen om sunde aktive børn i Vordingborg Kommune" (2020+)

Medstifter og styregruppemedlem af Danish Physical Literacy Network (2019+).

Medstifter og medlem af Netværk for Systematisk Velfærdsinnovation (2019+)

Medlem af SHE Research Group, Schools for Health Europe (2018+).

Medstifter og styregruppemedlem af PLaTO-Net (Play, Learning and Outdoor Teaching) (2018+).

Medstifter og medlem af European Forum for Health Promotion Research (2018+).

Vice-chair, Scientific & Ethical Committee, UNESCO Chair in Global Health and Education (2018-2022).

Principal Investigator (PI) eller co-PI for forsknings- og interventionsprojekterne TEACHOUT, ASFALT, DAPL mfl.

Mentor og vejleder for en række ledere, forskere, postdocs, ph.d.-studerende og specialestuderende, bl.a. skaber af og vejleder for seks erhvervsPhD-projekter (finansieret af Innovationsfonden mfl.).

Medlem af styregruppe for forsknings- og interventionsprojekterne MOVEOUT, 3PL, Familieraketten mfl.

Reviewer og bedømmer for nationale forsknings- og videnskabsråd i Estland, Norge, Rumænien, Sverige og Tyskland samt fonde, ph.d.-skoler og internationale videnskabelige tidsskrifter.

Modtager af Undervisningsmiljøprisen (2012) og Udeskoleprisen (2011).

Udvalgte publikationer

Lee, E.Y, de Lannoy, L., Li, L.D., Adams, M.L., Bentsen, P., …, & Tremblay, M.S. (2022). Play, Learn, and Teach Outdoors - Network (PLaTO-Net): International Consensus on Terminology, Taxonomy, and Ontology [accepted by International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity].

Melby, P., Nielsen, G., Brønd, J.C., Bentsen, P., & Elsborg P. (2022). Association between children's physical literacy and physical and psychosocial well-being: is physical activity a mediator? [accepted by BMC Public Health].

Elsborg P., Melby P.S., Tremblay M., Brønd, J., Nielsen, G., & Bentsen P. (2021). Translation and validation of the Canadian Assessment of Physical Literacy in a Danish sample. BMC Public Health, 21, 2236.

Santos, R., Lopes, L., Coel.ho-e-Silva, M.J., Draper, C.E., Mota, J., Jidovtseff, B., Clark, C.C.T., Schmidt, M., Morgan, P., Duncan. M., O'Brien, W, Bentsen, P., …, & Agostinis-Sobrinho, C. (2021). A Narrative Review of Motor Competence in Children and Adolescents: What we Know and What we Need to Find Out. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(1), 18.

Mygind, L., Elsborg, P., Schipperijn, J., Boruff, B., Lum, J.A.G., Bølling, M., Flensborg-Madsen, T., Bentsen, P., Enticott, P.G., & Christian, H. (2021). Is vegetation cover in key behaviour settings important for early childhood socioemotional function? A preregistered, cross-sectional study [pre-published by Developmental Science].

Melby, P.S., Elsborg, P., Nielsen, G., Lima, R.A., Bentsen, P., & Andersen, L.B. (2021). Exploring the importance of diversified physical activities in early childhood for later motor competence and physical activity level: a seven-year longitudinal study. BMC Public Health, 21, 1492.

Bentsen, P., Mygind, L., Elsborg, P., Nielsen, G., & Mygind, E. (2021). Education outside the classroom as upstream school health promotion: 'adding-in' physical activity into children's everyday life and settings. Scandinavian Journal of Public Health, Epub ahead of print.

Elsborg, P., Ryom, K., Melby, P.S., Nielsen, G., Maindal, H.T., & Bentsen, P. (2021). Which literacy for health promotion: health, food, nutrition or media? what about physical literacy? Health Promotion International, daaa158.

Mygind, L., Kurtzhals, M., Nowell, C., Melby, P.S., Stevenson, M.P., Niewenhujsen, M., Lum, J.A.G., Flensborg-Madsen, T., Bentsen, P., & Enticott, P.G. (2021). Landscapes of becoming social: A systematic review of evidence for associations and pathways between interactions with nature and socioemotional development in children. Environment International, 146, 106238.

Elsborg, P., Christensen, J.H., Klinker, C.D., Melby, P.S., Nielsen, G., & Bentsen, P. (2019). Sports-based recreation as a means to address social inequity in health: why, when, where, who, what, and how. BMC PH, 19, 1084.

Mygind, L., Bølling, M., Hartmeyer, R., Kjeldsted, E., Mygind, E., & Bentsen, P. (2019). Mental, physical and social health benefits of immersive nature-experience for children and adolescents: a systematic review and quality assessment of the evidence. Health & Place, 58, 102136.

Schneller, M.B., Schipperijn, J., Nielsen, G., & Bentsen, P. (2017). Children's physical activity during a segmented school week: results from a quasi-experimental education outside the classroom intervention. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 14, 80.

Jourdan, D., Christensen, J.H., Darlington. E., Bonde, A.H., Bloch, P., & Bentsen, P. (2016). The involvement of young people in school- and community-based noncommunicable disease prevention interventions: a scoping review of designs and outcomes. BMC Public Health, 16, 1123. 

Nielsen, G., Mygind, E., Bølling, M., Otte, C.R., Schneller, M.B., Ejbye-Ernst, N., Schipperijn, J., & Bentsen, P. (2016). A quasi-experimental cross-disciplinary evaluation of the impacts of Education Outside the Classroom on pupils' physical activity, well-being and learning: the TEACHOUT study protocol. BMC Public Health, 16, 1117. ​Redaktør