Peter Bentsen

​Centerchef, adjungeret professor, ph.d.

Peter Bentsen - pas - høj opløsning 250x273.jpg

Ansvars- og forskningsområder

Peter Bentsen (PB) er centerchef på Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse (CKFF) og adjungeret professor på Københavns Universitet. PB er uddannet cand.scient i idræt og psykologi og har en ph.d. i uddannelsesvidenskab og sundhedsfremme. I en årrække har PB arbejdet med forskning, ledelse, vejledning, uddannelse, kapacitetsopbygning og innovation i relation til sundhed, uddannelse og velfærd. PB har erfaring fra sundheds-, social- og uddannelsessektoren med ansættelser i universitets-, professionshøjskole- og hospitalsverden, hvor han har ledt en række forsknings- og interventionsprojekter i skoler, familier og lokalsamfund. PB har et stort internationalt netværk og erfaring fra længerevarende udlandsophold som gæsteforsker og projektleder i Australien, England og Spanien.

 

Med udgangspunkt i sundhedsforskning i et klinisk miljø på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital fokuserer CKFF og PB – gennem en tværvidenskabelig tilgang til sundhedsforskning – på hele værdikæden fra grundforskning over årsagssøgende epidemiologi til klinisk og "real-world" interventionsforskning og felt-eksperimenter til implementering og monitorering med henblik på at gøre en vigtig og afgørende forskel for sundhedsvæsen, folkesundhed og velfærd i Danmark.

 

PBs forskning og relaterede interventionsprojekter og felt-eksperimenter er ret bred og tværfaglig. Men hans forskning har generelt fokuseret på 'people, places, and programmes' i relation til børn og unges sundhed, trivsel og læring i krydsfeltet mellem sundheds-, adfærds- og socialvidenskab. Med afsæt i CKFF's overordnede ambition om at bidrage til en sundere og bedre behandlet befolkning og CKFF's mål om at fremme fysisk, mental og social sundhed for individer og populationer er PBs vigtigste forskningsområder og interesser: 

1) forebyggelse af overvægt og kroniske ikke-smitsomme sygdomme i et livsforløbsperspektiv

2) fremme af fysisk aktivitet og bevægelse for individer og populationer

3) udvikling, evaluering og implementering af "real-world" komplekse interventioner og indsatser i sundheds-, social- og uddannelsessektoren

4) sammenhænge, interaktioner og mekanismer mellem sundhed, trivsel og læring

5) forskningsbaseret innovation, videns-translation og -mobilisering

 

Udvalgte tillidsposter, aktiviteter og priser

Medlem af Komité for Børn, Sundhed og Bevægelse, Novo Nordisk Fonden (2020+).

Stifter og styregruppemedlem af Danish Physical Literacy Network (2019+).

Medlem af SHE Research Group, Schools for Health Europe (2018+).

Stifter og styregruppemedlem af PLaTO-Net (Play, Learning and Outdoor Teaching) (2018+).

Stifter og medlem af European Forum for Health Promotion Research (2018+).

Vice-chair, Scientific & Ethical Committee, UNESCO Chair in Global Health and Education (2018+).

Principal Investigator (PI) eller co-PI for forsknings- og interventionsprojekterne PULSE, TEACHOUT, ASFALT, DAPL mfl.

Mentor og vejleder for en række forskere, postdocs, ph.d.-studerende og specialestuderende, bl.a. skaber af og vejleder for seks erhvervsPhD-projekter (finansieret af Innovationsfonden mfl.).

Medlem af styregruppe for forsknings- og interventionsprojekterne Naturfamilier, ECE-OUT, ASFALT, Sund i Naturen mfl.

Reviewer og bedømmer for nationale forsknings- og videnskabsråd i Estland, Norge, Rumænien, Sverige og Tyskland samt en række ph.d.-skoler og internationale videnskabelige tidsskrifter.

Modtager af Undervisningsmiljøprisen (2012) og Udeskoleprisen (2011).

 

Udvalgte publikationer

Bentsen, P., Bonde, A.H., Schneller, M.B., Danielsen, D., Bruselius-Jensen, M., & Aagaard-Hansen, J. (2020).  Danish 'add-in' school-based health promotion: integrating health in curriculum time. Health Promotion International, 35(1), e70-e77.

Elsborg, P., Christensen, J.H., Klinker, C.D., Melby, P.S., Nielsen, G., & Bentsen, P. (2019). Sports-based recreation as a means to address social inequity in health: why, when, where, who, what, and how. BMC PH, 19, 1084.

Mygind, L., Bølling, M., Hartmeyer, R., Kjeldsted, E., Mygind, E., & Bentsen, P. (2019). Mental, physical and social health benefits of immersive nature-experience for children and adolescents: a systematic review and quality assessment of the evidence. Health & Place, 58, 102136.

Schneller, M.B., Schipperijn, J., Nielsen, G., & Bentsen, P. (2017). Children's physical activity during a segmented school week: results from a quasi-experimental education outside the classroom intervention. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 14, 80.

 Jourdan, D., Christensen, J.H., Darlington. E., Bonde, A.H., Bloch, P., & Bentsen, P. (2016). The involvement of young people in school- and community-based noncommunicable disease prevention interventions: a scoping review of designs and outcomes. BMC Public Health, 16, 1123. 

Nielsen, G., Mygind, E., Bølling, M., Otte, C.R., Schneller, M.B., Ejbye-Ernst, N., Schipperijn, J., & Bentsen, P. (2016). A quasi-experimental cross-disciplinary evaluation of the impacts of Education Outside the Classroom on pupils' physical activity, well-being and learning: the TEACHOUT study protocol. BMC Public Health, 16, 1117. 

Redaktør