​​​​​

Nina Katrine Kamstrup-Larsen


Nina Kamstrup-Larsen er forsker i Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse (CKFF), Sektion for Sundhedsfremme og Forebyggelse. Nina er kandidat i folkesundhedsvidenskab fra Københavns Universitet og har en ph.d. fra Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, der handler om effekten af forebyggende helbredstjek i almen praksis.

Nina har i tidligere ansættelser blandt andet arbejdet med udvikling, implementering og evaluering af interventionsprojekter. Nina har primært anvendt kvantitative forskningsmetoder, men har også arbejdet med kombinationen af kvalitative og kvantitative forskningsmetoder. 

Aktuelt er Nina projektleder på interventionsprojektet Sundhed og Trivsel på Arbejdspladsen, der er et af pilotprojekterne under Erhvervsfyrtårn Life Science. Derudover er Nina tilknyttet forskningsprojektet Vores Sunde Hverdag, der har til formål at udvikle og afprøve en ny model for forebyggelse og sundhedsfremme i kommunerne.


Redaktør