Nina Gøtzsche

Nina Gøtzsche.jpg

Nina er videnskabelig assistent i Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Sektion for Sundhedsfremme og Forebyggelse. Hun har en bachelor i fysioterapi fra Aarhus og en kandidat i folkesundhedsvidenskab fra Aalborg.

Til dagligt bidrager hun til drift, udvikling og formidling af den regionale Sundhedsprofil, som indeholder information om borgernes trivsel, sundhedsadfærd, generelle helbred og sygelighed.

Nina har klinisk erfaring med forskellige kroniske patientgrupper og har tidligere været med til at udvikle en spørgeskemaundersøgelse for Kræftens Bekæmpelse med fokus på kræft-, sklerose og gigtpatienters holdninger til og erfaringer med cannabis som medicin.

Redaktør