Nanna Louise Riis

Nanna Louise Riis er ph.d.-studerende ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Ph.d.-projektet er et samarbejde mellem DTU og Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse. Projektet er baseret på et randomiseret kontrolleret studie, hvor effekten af at reducere saltindholdet i brød - alene eller i kombination med kostvejledning, undersøges. Effekten af interventionen bliver evalueret på indtaget af natrium, kalium og Na/K ratioen, risikomarkører for hjertekarsygdomme, kostindtaget samt saltpræferencer og saltfølsomhed. Nanna har en kandidat i Human Ernæring fra Københavns Universitet.

Redaktør