Michaela Louise Schiøtz

Ansvars-/forskningsområder

Michaela Schiøtz er chef for Sektion for Tværsektoriel Forskning. Hun har en kandidat i Folkesundhedsvidenskab og en ph.d.-grad indenfor Sundhedstjenesteforskning fra Københavns Universitet.  Michaela har igennem mange år beskæftiget sig med sundhedstjenesteforskning herunder udvikling, implementering og evaluering af indsatser indenfor sundhedsvæsenet. Michaelas forskningsområder indbefatter organisering af behandlingen for personer med kronisk sygdom og multisygdom og tidlige indsatser målrettet børn og unge.

Michaela blev ansat som chef for sektionen i oktober 2018 og har ansvaret for omkring 10 medarbejdere, som yder sparring og vejledning til tværsektorielle forskningsprojekter, administrerer Tværspuljen, støtter vidensdeling på tværs af sundhedsvæsenets sektorer og forestår sundhedstjenesteforskning med fokus på reduktion af social ulighed i sundhed og optimering af samarbejde og patientforløb på tværs af sektorer.

Michaela varetager udover ledelsen af sektionen, sparring og vejledning på tværsektorielle forskningsprojekter og andre opgaver relateret til Tværspuljen, og indgår som seniorforsker i flere af sektionens forskningsprojekter.

Udvalgte publikationer

Schiøtz M, Høst D, Christensen MB, Vall-Lamora MHD, Hamid YH, Almind M, Sørensen KL, Saxild T, Holm RH, Frølich A. Quality of Care for People with Multimorbidity - A Case Series. BMC Health Serv Res 2017;17:745.

Schiøtz M, Stockmarr A, Høst D, Glümer C, Frølich A. Social disparities in the prevalence of multimorbidity – A register based population study. BMC Public Health 2017;17:422.

Schiøtz M, Høst D, Frølich A. Involving patient with multimorbidity in service planning: perspectives on continuity and care coordination. Journal of Comorbidity. 2016;3(2):95-102.

Schiøtz M, Price M, Frølich A, Søgaard J, Kristensen JK, Krasnik A, Ross MN, Diderichsen F, Hsu J. Something is amiss in Denmark: a comparison of preventable hospitalisations and readmissions for chronic medical conditions in the Danish Healthcare system and Kaiser Permanente. BMC Health Services Research 2011, Dec 22;11:347. 

Schiøtz M, Bøgelund M, Almdal T, Willaing I. Discrete choice as a method for exploring education preferences in a Danish population of patients with type 2 diabetes. Patient Education and Counselling 2012 May;87(2):217-25. 

Redaktør