Mette Krobath Henningsen

Mette Krobath Henningsen.jpg

Mette Krobath Henningsen er ansat på projektet Vores Sunde Hverdag, som er forankret hos Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse. Mette er lokalkoordinator på den del af Vores Sunde Hverdag, som foregår i Hjørring Kommune. Som Lokalkoordinator bygger hun bro mellem forskningen og den kommunale praksis ved at understøtte og facilitere projektets udfoldelse i Hjørring Kommunes daglige praksis.

Projektet Vores Sunde Hverdag har til formål at udvikle og afprøve en optimeret model for forebyggelse og sundhedsfremme i kommunerne, som skaber positive og målbare effekter på borgernes sundhedstilstand og trivsel. Målet er, at modellen skal være dynamisk og skalerbar, så kommunerne får et redskab til planlægning, prioritering og implementering af forebyggelses- og sundhedsfremmende indsatser, så der genereres mest mulig sundhed og trivsel for de tilgængelige ressourcer.

Mette har en kandidat i Læring og Forandringsprocesser fra Aalborg Universitet og har de seneste 9 år arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse i Hjørring Kommune, med særligt fokus på tværgående samarbejde, dokumentation og kvalitetsudvikling.

 

Redaktør