Mette Aadahl

Sektion for Sundhedsfremme og Forebyggelse
Professor, seniorforsker, ph.d.

Ansvars-/ Forskningsområder:

Mette Aadahl er seniorforsker i CKFF og professor i fysioterapi i rehabilitering, fysisk aktivitet og sundhedsfremme ved Institut for Klinisk Medicin, Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.  Hun har en ph.d. fra Københavns Universitet (2007), er Master of Public Health fra Københavns Universitet (2000), og er oprindeligt uddannet fysioterapeut fra København (1986). Mettes forskning omhandler betydningen af fysisk aktivitet, stillesiddende adfærd, fitness og muskelstyrke i relation risiko for udvikling af hjertekarsygdom, diabetes og andre kroniske sygdomme, brug og udvikling af spørgeskemaer og objektive målemetoder til vurdering af fysisk aktivitet og stillesiddende adfærd, samt udvikling, afprøvning, evaluering og implementering af interventioner og strategier til fremme af fysisk aktivitet og begrænsning af stillesiddende adfærd i befolkningen som helhed og i forskellige patientgrupper med kronisk sygdom.

Udvalgte tillidshverv:

Videnskabeligt udvalg, Dansk Selskab for Folkesundhed (2013-).

Sundhedsstyrelsen, Forskerpanel bag anbefalinger om fysisk aktivitet (2013-)

Udvalgte tillidshverv:

Videnskabeligt udvalg, Dansk Selskab for Folkesundhed (2013-).

Sundhedsstyrelsen, Forskerpanel bag anbefalinger om fysisk aktivitet (2013-)

Udvalgte publikationer:

Aadahl M, Andreasen AH, Petersen CB, Gupta N, Holtermann A, Lau CJ. Should leisure-time sedentary behavior be replaced with sleep or physical activity for prevention of diabetes? Scand J Med Sci Sports. 2021 May;31(5):1105-1114

Allesøe K, Lau CJ, Buhelt LP, Aadahl M. Physical activity, self-rated fitness and stress among 55,185 men and women in the Danish Capital Region Health survey 2017.
Prev Med Rep. 2021 Apr 3;22:10137

Thomsen T, Esbensen BA, Hetland ML, Aadahl M. Motivational Counseling and Text Message Reminders: For Reduction of Daily Sitting Time and Promotion of Everyday Physical Activity in People with Rheumatoid Arthritis.
rheum Dis Clin North Am. 2019 May;45(2):231-244

Aadahl M, Linneberg A, Møller TC, Rosenørn S, Dunstan DW, Witte DR, Jørgensen T. Motivational counceling to reduce sitting time. A community-based randomized controlled trial in adults. Am J Prev Med 2014; 47(5): 576-586.

Thomsen T, Aadahl M, Beyer N, Hetland ML, Løppenthin K, Midtgaard J, Christensen R, Østergaard M, Jennum PJ, Esbensen BA. The efficacy of motivational counselling and SMS-reminders on daily sitting time in patients with rheumatoid arthritis: a randomised controlled trial. Ann Rheum Dis. 2017 Sep;76(9):1603-1606. doi: 10.1136

Redaktør