Mette Aadahl

Ansvars-/ Forskningsområder:

Mette Aadahl er seniorforsker i CKFF og lektor ved Institut for Folkesundhed, Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.  Hun har en ph.d. i Folkesundhed og Epidemiologi fra Københavns Universitet (2007), en Master of Public Health fra Københavns Universitet(2000), og er oprindeligt uddannet fysioterapeut fra København (1986). Mettes forskning omhandler betydningen af fysisk aktivitet, stillesiddende adfærd, fitness og muskelstyrke i relation til biologiske risikofaktorer for hjertekarsygdom, diabetes og andre kroniske sygdomme, brug og udvikling af målemetoder til vurdering af fysisk aktivitet og stillesiddende adfærd, omgivelsernes betydning for aktivitetsniveau, samt interventioner og strategier til fremme af fysisk aktivitet og begrænsning af stillesiddende adfærd i befolkningen som helhed og i forskellige patientgrupper.

Udvalgte tillidshverv:

Videnskabeligt udvalg, Dansk Selskab for Folkesundhed (2013-).

Sundhedsstyrelsen, Forskerpanel bag anbefalinger om fysisk aktivitet (2013-)

Udvalgte publikationer:

Aadahl M, Jørgensen T. Validation of a new self-report instrument for measuring physical activity. Med Sci Sports Exerc 2003; 35(7): 1196-1202. 

Aadahl M, Andreasen AH, Hammer-Helmich L, Buhelt LP, Jørgensen T & Glümer C. Recent temporal trends in sleep duration, domain-specific sedentary behaviour and physical activity. A survey among 25 to 79 year-old Danish adults. Scand J Pub Health 2013; 41(7):706-11. doi: 10.1177/1403494813493151. 

Aadahl M, Linneberg A, Møller TC, Rosenørn S, Dunstan DW, Witte DR, Jørgensen T. Motivational counceling to reduce sitting time. A community-based randomized trial in adults. Am J Prev Med 2014; 47(5): 576-586.

Saidj M, Jørgensen T, Jacobsen RK, Linneberg A, Oppert JM, Aadahl M. Work and leisure time sitting and inactivity: Effects on cardiorespiratory and metabolic health. Eur J Prev Cardiol. 2016 Aug;23(12):1321-9. doi: 10.1177/2047487315619559.

Thomsen T, Aadahl M, Beyer N, Hetland ML, Løppenthin K, Midtgaard J, Christensen R, Østergaard M, Jennum PJ, Esbensen BA. The efficacy of motivational counselling and SMS-reminders on daily sitting time in patients with rheumatoid arthritis: a randomised controlled trial. Ann Rheum Dis. 2017 Sep;76(9):1603-1606. doi: 10.1136 

Redaktør