Mathilde Sandfeld Jessen

Sektion for Epidemiologi
Projektsygeplejerske


Foretager helbredsundersøgelser af deltagere ved Befolkningsundersøgelserne i Glostrup og giver deltagerne tilbagemelding om undersøgelsesresultaterne.

 

Redaktør