Marie Stjerne Grønkjær

Marie Stjerne Grønkjær.jpg

Marie Grønkjær er forsker i Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Sektion for Sundhedsfremme og Forebyggelse med fokus på den regionale sundhedsprofil. Marie er kandidat og ph.d. i folkesundhedsvidenskab fra Københavns Universitet. Hendes ph.d.-projekt blev gennemført på Institut for Folkesundhedsvidenskab, hvor hun var ansvarlig for en stor dataindsamling og etablering af en database med informationer om kognitiv aldring, som blev anvendt til at undersøge betydningen af uddannelse, alkoholindtag og alkoholmisbrug for aldersrelaterede kognitive ændringer.

Maries forskningsinteresser er primært inden for statistisk analyse og epidemiologisk metode med en særlig interesse for sundhedsadfærd, mental sundhed og psykiske lidelser. Hun har stor praktisk erfaring med dataindsamling—lige fra spørgeskemaudvikling og analyse af data til bred formidling af resultaterne.  

Som forsker i Region Hovedstadens Sundhedsprofil-team har Marie fokus på 1) udvikling af metoder til at undersøge befolkningens sundhedstilstand ved hjælp af surveys og registre, og 2) at analysere og formidle resultater fra Region Hovedstadens Sundhedsprofil til relevante aftagere heriblandt kommuner og regionale aktører.

 

Udvalgte publikationer

 • Grønkjær M, Flensborg-Madsen T, Osler M, Sørensen HJ, Becker U, Mortensen EL. Intelligence test scores before and after alcohol-related disorders - A longitudinal study of Danish male conscripts. Alcoholism, Clinical and Experimental Research 2019; 43(10), 2187–2195. 

   
 • Grønkjær M, Flensborg-Madsen T, Osler M, Sørensen HJ, Becker U, Mortensen EL. Adult-life alcohol consumption and age-related cognitive decline from early adulthood to late midlife. Alcohol and Alcoholism 2019; 54(4), 446–454. 

   
 • Grønkjær M, Osler M, Flensborg-Madsen T, Sørensen HJ, Mortensen EL. Associations between education and age-related cognitive changes from early adulthood to late midlife. Psychology and Aging 2019; 34(2), 177–186. 

   
 • Flensborg-Madsen T, Grønkjær M, Mortensen EL. Predictors of early life milestones: Results from the Copenhagen Perinatal Cohort. BMC Pediatrics 2019; 19(1), 420. 

   
 • Grønkjær M, Eliasen M, Skov-Ettrup LS, Tolstrup JS, Christiansen AH, Mikkelsen SS, Becker U, Flensborg-Madsen T. Preoperative smoking status and postoperative complications: A systematic review and meta-analysis. Annals of Surgery 2014; 259(1), 52–71. 
Redaktør