Marie Kim Wium-Andersen

Ansvars-/ Forskningsområder:

Marie Kim Wium-Andersen er læge og postdoc på Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse. Hun er læge fra Københavns Universitet fra 2008 og er i hoveduddannelsesstilling til psykiatri (en stilling, som hun aktuelt har orlov fra for at lave sin post.doc.). Marie startede sin forskningskarriere under medicinstudiet med forskning i unges debutalder for alkohol og rygning i samarbejde med lungemedicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital og alkoholenheden på Hvidovre Hospital. Hun har i 2015 lavet en ph.d. på klinisk biokemisk afdeling, Herlev og Gentofte Hospital om sammenhængen mellem inflammation og bipolær sygdom og skizofreni. Mellem forskningsansættelserne har Marie erfaring fra klinikken gennem arbejde som læge på bl.a. medicinsk, klinisk biokemisk, neurologisk og psykiatrisk afdeling samt arbejde i almen praksis. Marie har siden 2013 haft samarbejde med Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Glostrup, omkring sammenhængen mellem somatiske sygdomme og depression. Marie har arbejdet med en lang række af de danske nationale registre samt store kohorte data og har herigennem opbygget kompetencer inden for epidemiologi, statistik og databehandling. I sin post.doc. undersøger Marie i samarbejde med Merete Osler og Psykiatrisk Center København sammenhængen mellem hjertekarsygdom og depression i diverse kohorter samt i Tvillingeregisteret.

 

Udvalgte publikationer:

Osler M, Wium-Andersen IK, Jørgensen MB, Jørgensen TSH, Wium-Andersen MK.  Migraine and risk of stroke and acute coronary syndrome in two case-control studies in the Danish population. Clin Epidemiol. 2017 Aug 31;9:439-449.

Wium-Andersen MK, Wium-Andersen IK. C-reactive protein in bipolar disorder. Lancet Psychiatry. 2016 Dec;3(12):1096-1098. doi: 10.1016/S2215-0366(16)30367-4. Epub 2016 Nov 10.

Wium-Andersen MK, Ørsted DD, Rode L, Bojesen SE, Nordestgaard BG. Telomere length and depression: prospective cohort study and Mendelian randomisation study in 67 306 individuals. Br J Psychiatry. 2017 Jan;210(1):31-38.

Jørgensen TS, Wium-Andersen IK, Wium-Andersen MK, Jørgensen MB, Prescott E, Maartensson S, Kragh-Andersen P, Osler M. Incidence of Depression After Stroke, and Associated Risk Factors and Mortality Outcomes, in a Large Cohort of Danish Patients. JAMA Psychiatry. 2016 Oct 1;73(10):1032-1040.

Wium-Andersen MK, Ørsted DD, Nielsen SF, Nordestgaard BG. Elevated C-reactive protein levels, psychological distress, and depression in 73, 131 individuals. JAMA Psychiatry. 2013 Feb;70(2):176-84. doi: 10.1001/2013.jamapsychiatry.102.Redaktør