Maria Shaw Birch

Studentermedhjælper ved Befolkningsundersøgelserne i Glostrup.

Redaktør