Maria Helene Jacobsen

Maria Helene Jacobsen.jpg

Maria er videnskabelig assistent i Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse i Sektion for Sundhedsfremme og Forebyggelse. Hun har en bachelor og kandidatgrad i folkesundhedsvidenskab fra Københavns Universitet.

Til dagligt arbejder hun ved den regionale Sundhedsprofil, som er baseret på spørgeskema- og registerdata og som belyser trivsel, sundhed og sygdom blandt borgerne i Region Hovedstaden. Herved bidrager hun til spørgeskemaudvikling, dataindsamling og analysestrategier.

Redaktør