Maj Bekker-Jeppesen

 

Ansvars-/ Forskningsområder:

Maj Bekker-Jeppesen er videnskabelig medarbejder i Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse. Hun har en kandidat i folkesundhedsvidenskab fra Københavns Universitet. Maj er en del af det team, der står for udarbejdelse og formidling af den regionale sundhedsprofil. Sundhedsprofilen belyser sundhed, sundhedsadfærd og sygdom blandt voksne borgere i Region Hovedstaden ved brug af spørgeskema- og registerdata. Maj har således en bred viden om forskellige typer af sundhedsadfærd og risikofaktorer, kronisk sygdom samt social ulighed i sundhed.

Udvalgte publikationer:

  1. Lau CJ, Lykke MB; Bekker-Jeppesen M; Buhelt LP; Andreasen AH; Johansen NJ:  Sundhedsprofil for Region Hovedstaden og kommuner 2017 – Sundhedsadfærd og risikofaktorer. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Region Hovedstaden; 2018.

  2. Johansen NB, Lykke MB; Bekker-Jeppesen M; Buhelt LP; Allesøe K; Andreasen AH; Lau CJ: Sundhedsprofil for Region Hovedstaden og kommuner 2017 – Kronisk sygdom. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Region Hovedstaden; 2018.

  3. Christensen AI; Bekker-Jeppesen M; Jensen AR; Juel K. Variationer i deltagelsesprocenter i Den Nationale Sundhedsprofil 2013. Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2016.

  4. Robinson KM; Lykke M; Hansen BH; Andreasen AH; Jeppesen M; Buhelt LP; Lau CJ; Glümer C. Sundhedsprofil for region og kommuner 2013. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Region Hovedstaden, 2014.

  5. Lau CJ; Lykke M; Andreasen AH; Bekker-Jeppesen M; Buhelt LP; Robinson KM; Glümer C. Sundhedsprofil 2013 – Kronisk Sygdom. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Region Hovedstaden, 2015.


Redaktør