​​​​​​​​​

Louise Thirstrup Thomsen


Louise Thirstrup Thomsen er forsker i Sektion for Forebyggelse og Sundhedsfremme. Louise er uddannet kandidat i Folkesundhedsvidenskab fra Københavns Universitet i 2010 og har en ph.d. i Folkesundhedsvidenskab og Epidemiologi fra Københavns Universitet i 2016.

​Aktuelt arbejder Louise på forskningsprojektet Generation Sunde​ Børn​, hvis formål er at forebygge overvægt, modvirke ulighed i sundhed og fremme mental trivsel hos danske skolebørn. Louise er særligt involveret i den del af projektet, der fokuserer på at skabe bedre strukturelle rammer for sundere madvaner hos børn og deres familier ved involvering af aktører i lokalsamfundet. Louise er især interesseret i udvikling og evaluering af komplekse interventioner på forebyggelsesområdet samt strukturelle indsatser til at mindske social ulighed i sundhed. 

Louise har tidligere arbejdet i alt 11 år som epidemiologisk forsker indenfor kræftområdet. Her har hun især fokuseret på forebyggelse af livmoderhalskræft, herunder vaccination mod humant papillomavirus (HPV) og screening. Louise har derfor stor erfaring med design af epidemiologiske undersøgelser samt kvantitativ analyse af bl.a. registerdata, spørgeskema data og kliniske data.

Louise har publiceret mere end 40 forskningsartikler, har været vejleder for flere ph.d.-studerende og har erfaring med undervisning samt udarbejdelse af fondsansøgninger.

Udvalgte publikationer:

Urbute A, Kjaer SK, Kesmodel US, Frederiksen K, Thomsen LT. Women with obesity participate less in cervical cancer screening and are more likely to have unsatisfactory smears: Results from a nationwide Danish cohort study. Prev Med. 2022; 159:107072. doi: 10.1016/j.ypmed.2022.107072.

Larsen HK, Kjaer SK, Haedersdal M, Kjaer AK, Bonde JH, Sørensen SS, Thomsen LT. Anal human papillomavirus infection in kidney transplant recipients compared with immunocompetent controls. Clin Infect Dis. 19 Apr 2022. Online ahead of print. doi: 10.1093/cid/ciac285.

Hertzum-Larsen R, Kjær SK, Frederiksen K, Thomsen LT. Follow-up after abnormal cervical cancer screening in immigrants compared with Danish-born women – A nationwide register study. Prev Med. 2021; 153:106776. doi: 10.1016/j.ypmed.2021.106776.

Thomsen LT, Kjaer SK, Munk C, Ørnskov D, Waldstrøm M. Benefits and potential harms of human papillomavirus (HPV)-based cervical cancer screening: A real-world comparison of HPV testing versus cytology. Acta Obstet Gynecol Scand. 2021; 100(3):394‑402. doi: 10.1111/aogs.14121.

Harder E, Hertzum-Larsen R, Frederiksen K, Kjær SK, Thomsen LT. Non-participation in cervical cancer screening according to health, lifestyle and sexual behavior: A population-based study of nearly 15,000 Danish women aged 23-45 years. Prev Med. 2020; 137:106119. doi: 10.1016/j.ypmed.2020.106119.

Thomsen LT, Kjær SK, Munk C, Frederiksen K, Ørnskov D, Waldstrøm M. Clinical Performance of Human Papillomavirus (HPV) Testing versus Cytology for Cervical Cancer Screening: Results of a Large Danish Implementation Study. Clin Epidemiol. 2020; 12:203-213. doi: 10.2147/CLEP.S243546.

Hertzum-Larsen R, Kjær SK, Frederiksen K, Thomsen LT. Participation in cervical cancer screening among immigrants and Danish-born women in Denmark. Prev Med. 2019; 123:55-64. doi: 10.1016/j.ypmed.2019.02.023.

​​​Thomsen LT, Frederiksen K, Munk C, Junge J, Iftner T, Kjaer SK. Long-term risk of cervical intraepithelial neoplasia grade 3 or worse according to high-risk human papillomavirus genotype and semi-quantitative viral load among 33,288 women with normal cervical cytology. Int J Cancer. 2015; 137(1):193-203. doi: 10.1002/ijc.29374.​Redaktør