​​

Louise Meinertz Jakobsen


Ansvars-/ Forskningsområder:

Louise Meinertz Jakobsen er forsker ved Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse. Hun arbejder med at evaluere forløbsprogrammerne for kronikere (fx hjerte-sygdomme, diabetes, KOL, kræft, demens). Formålet med evalueringerne er at skabe de bedst mulige betingelser for, at de mange mennesker, der lider af en eller flere kroniske sygdomme, oplever gode og sammenhængende behandlings- og rehabiliteringsforløb. Evalueringen står på to ben: a) en monitorering af udvalgte indikatorer for behandling og rehabilitering på hospital, i kommuner og i almen praksis; b) dybdegående analyser af specifikke problemstillinger samt evaluering af konkrete interventioner/aktiviteter. Af baggrund har Louise en kandidat i Sociologi fra Aalborg Universitet og en ph.d. i Folkesundhedsvidenskab fra Københavns Universitet. Louise har tidligere arbejdet inden for forskning i psykosocialt arbejdsmiljø og sundhed fx med udvikling og evaluering af interventionsprojekter, udvikling af forskningsmetoder samt kvalitative og kvantitative analyser af arbejdsmiljø og psykisk helbred.

Udvalgte publikationer:

Jakobsen LM, Jorgensen AFB, Thomsen BL, et al: A multilevel study on the association of observer-assessed working conditions with depressive symptoms among female eldercare workers from 56 work units in 10 care homes in Denmark. BMJ Open 2015;5:e008713. doi: 10.1136/bmjopen-2015-008713

Jakobsen, LM, Jorgensen AFB, Thomsen BL et al. Emotion work within eldercare and depressive symptoms: A cross-sectional multi-level study assessing the association between externally observed emotion work and self-reported depressive symptoms among Danish eldercare workers. International Journal of Nursing Studies, Volume 62, 183 - 192

Rugulies R, Jakobsen LM, Madsen IEH, Borg V, Carneiro IG, Aust B. Managerial Quality and Risk of Depressive Disorders Among Danish Eldercare Workers: A Multilevel Cohort Study. Journal of Occupational and Environmental Medicine. 2018;60(2):120-125. doi:10.1097/JOM.0000000000001195.

Marie H. T. Martin, Maj Britt D. Nielsen, Signe M. A. Petersen, Louise M. Jakobsen, Reiner Rugulies: Implementation of a Coordinated and Tailored Return-to-Work Intervention for Employees with Mental Health Problems. Journal of Occupational Rehabilitation, 2012, Volume 22, Number 3, Page 427

Redaktør