Louise Hjarnaa


Ansvars-/ Forskningsområder:

Louise Hjarnaa er projektleder for forskningen i interventionen Aktiv Patientstøtte i Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse. Hun er kandidat i Statskundskab fra Københavns Universitet og har desuden en Master of Public Health fra Københavns Universitet. Louise har været ansat siden november 2017. Forinden har hun været fuldmægtig i afdeling for Sundhedsanalyser i Sundhedsdatastyrelsen, hvor hun har lavet en række analyser på sundhedsområdet. Louise har arbejdet med lang række af de danske nationale registre og har herigennem opbygget kompetencer indenfor statistik og databehandling og indsigt i sundhedsvæsenets struktur og de aktuelle udfordringer på sundhedsområdet. Som projektleder på Aktiv Patientstøtte er Louise ansvarlig for at etablere forskningsdatabasen, der skal understøtte Aktiv Patientstøtte, koordinering mellem forskning og praksis, samt at bidrage til udarbejdelsen af forskningsartikler.

Udvalgte rapporter:

KL, Danske Regioner, Finansministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. INDBLIK I SUNDHEDSVÆSENETS RESULTATER 2015. Maj 2016

Sundhedsdatastyrelsen.  Ældre medicinske patienters kontakt med det regionale sundhedsvæsen og den kommunale pleje. April 2016

Sundhedsdatastyrelsen. Borgere med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) - kontakt- og medicinforbrug; Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med KOL. November 2016


Redaktør