Louise Barkan Staal


Ansvars-/forskningsområder:

Louise Barkan Staal har en kandidat i Folkesundhedsvidenskab fra Syddansk Universitet. Louise er ansat på projektet Vores Sunde Hverdag som er forankret hos for Klinisk Forskning og Forebyggelse. Louise er lokalkoordinator på den del af Vores Sunde hverdag som foregår i Rødovre Kommune. Som Lokalkoordinator bygger hun bro mellem forskningen og den kommunale praksis ved at understøtte og facilitere projektets udfoldelse i Rødovre Kommunes daglige praksis.

Projektet Vores Sunde Hverdag har til formål at udvikle og afprøve en optimeret model for forebyggelse og sundhedsfremme i kommunerne, som skaber positive og målbare effekter på borgernes sundhedstilstand og trivsel. Målet er at modellen skal være dynamisk og skalerbar, så kommunerne får et redskab til planlægning, prioritering og implementering af forebyggelses- og sundhedsfremmende indsatser, så der genereres mest mulig sundhed og trivsel for de tilgængelige ressourcer.

Louise har tidligere arbejdet i to forskellige kommuner, hvor hun har arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse, med stort fokus på tværgående og tværsektorielle indsatser og samarbejde.

Redaktør