Lotte Broberg

Lotte er ansat som postdoc og projektleder på projektet: "Det første skridt", der har til formål at implementere og evaluere en ny tværfaglig og tværsektoriel indsats, der skal opspore og støtte gravide med psykosociale sårbarheder.

Projektet udføres i samarbejde med Nordsjællands Hospital, Nordsjællands Psykiatriske Center, samt Center for Tidlig Indsats og Familieforskning (CIF), Institut for Psykologi, Københavns Universitet.

Lotte er jordemoder og Kandidat i Folkesundhedsvidenskab og har en ph.d. i Life cycle in Medicine, Københavns Universitet. Hovedfokus for hendes forskning har været gravide kvinders mentale sundhed, og hendes ph.d.-projekt havde til formål at undersøge den mulige effekt af motion på mental trivsel og søvnkvalitet blandt gravide kvinder med angst og depression.

Udvalgte publikationer

Compliance with national recommendations for exercise during early pregnancy in a Danish cohort. Broberg L, Ersbøll AS, Backhausen MG, Damm P, Tabor A, Hegaard HK.  BMC Pregnancy Childbirth. 2015 Nov 27;15:317. doi: 10.1186/s12884-015-0756-0.

Experiences of participation in supervised group exercise among pregnant women with depression or low psychological well-being: a qualitative descriptive study. Midwifery. February 2020, DOI:  0.1026/j.midw.2020.102664. Broberg L, De Wolff MG, Anker L, Damm P, Tabor A, Hegaard HK, Midtgaard J.

Effect of supervised group Exercise on psychological WEll-being among pregnant women with or at high risk of depression (the EWE Study): a randomized controlled trial. Acta Obstet Gynecol Scand. Published online 2020 August. Doi: 10.1111/aogs.13982  Broberg L, Tabor A, Rosthøj S, Backhausen M, Frokjaer VG, Damm P, Hegaard HK.

Worries among pregnant Danish women with chronic medical conditions – A cross-sectional study with data from the Copenhagen pregnancy cohort.Sexual and Reproductive Healthcare, 29, (100623). https://doi.org/10.1016/j.srhc.2021.100623. Gaarskjaer de Wolff M, Lilleøre Rom A, Johansen M, Broberg L, Midtgaard J, Tabor A, Hegaard HK.

Redaktør