Lærke Mygind Grønfeldt

Sektion for Sundhedsfremme og Forebyggelse
Videnskabelig assistent

Lærke Mygind Grønfeldt.jpeg

Forskningsområde

Mit arbejde går ud på at undersøge, hvorfor nogle børn mistrives og især, hvordan vi bedst sørger for, at flest mulige kommer til at trives. Sådan beskrev jeg mit arbejde til min femårige nevø, August, da han spurgte, hvad det egentlig var, jeg laver i mit arbejde. Det er selvsagt en kolossal simplificering, men kernen i beskrivelsen, og min passion, er det samme; at udvikle, undersøge og implementere gode (dvs. effektive, gennemførlige og vedvarende) tilgange til at reducere social ulighed i sundhed og dermed give flere børn (og sidenhen voksne) mulighed for at trives og udfolde deres potentiale. Her har jeg særligt haft fokus på, og forsker også aktuelt i, natur og grønne miljøer, som udgør en vigtig del af menneskers ’eksposom’, og som i stigende grad anerkendes som vigtig social determinant for trivsel og sundhed.

Jeg er sociolog, uddannet fra Københavns Universitet, og har arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelsesforskning siden 2012, hvor jeg blev ansat som studentermedhjælper på Steno Diabetes Center Copenhagen. Aktuelt er jeg som videnskabelig assistent blandt andet involveret i en kortlægning af interventioner rettet mod primær, sekundær og tertiær forebyggelse af børneovervægt. Jeg er desuden joint ph.d.-studerende ved Deakin University, Melbourne, Australien, og Københavns Universitet. I min ph.d. undersøger jeg, hvordan grønne miljøer, som modificerbar og billig populationstilgang til sundhedsfremme og forebyggelse, hænger sammen med småbørns socioemotionelle udvikling.

 

Udvalgte publikationer

Bentsen, P., Nielsen, G., Bølling, M., Mygind, L., Stevenson, M.P., Mygind, E. (2019) Greening Education in Physical Activity in Natural Settings: Green and Blue Exercise, ed. Donnelly & MacIntyre, doi: 10.4324/9781315180144-14

Mygind, L., Kjeldsted, E., Hartmeyer, R., Mygind, E., Stevenson, M.P., Quintana, D.S., Bentsen, P. (2019) Effects of public green space on psychophysiological stress markers: a systematic review and meta-analysis of the experimental evidence. Environment and Behavior, doi: 10.1177/0013916519873376

Mygind, L., Kjeldsted, E., Hartmeyer, R., Bølling, M., Mygind, E., Bentsen, P. (2019) Mental, physical and social health benefits of immersive nature-experience for children and adolescents: A systematic review and quality assessment of the evidence. Health and Place, 58: 102136. doi: 10.1016/j.healthplace.2019.05.014

Redaktør