Kirstine Skov Benthien


Kirstine Skov Benthien er forsker i Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Sektion for Sundhedsfremme og Forebyggelse. Hun har en klinisk baggrund som sygplejerske indenfor bl.a. onkologi og er cand.scient.san. Hun blev ph.d. i 2017 fra Sundhedsvidenskabeligt Fakultet på Københavns Universitet med en afhandling om onko-palliation. Primære forskningsmetoder er randomiserede kontrollerede studier og registerstudier.
Kirstines forskningsfokus er på understøttende indsatser, der kan forbedre livskvalitet og forebygge indlæggelser for multisyge og uhelbredeligt syge. Aktuelt beskæftiger hun sig med at undersøge effekten af Aktiv Patientstøtte, der er et randomiseret kontrolleret studie af telefonrådgivning til patienter i risiko for at blive indlagte. Læs mere om projektet på: https://www.regionh.dk/aktivpatientstoette/Sider/default.aspx

Udvalgte publikationer:

 

Benthien KS, Adsersen M, Petersen MA, Vadstrup ES, Sjøgren P, Groenvold M. Is specialized palliative cancer care associated with use of antineoplastic treatment at the end of life? A population-based cohort study. Palliative Medicine, accepted June 2018

Benthien KS, Nordly M, von Heymann-Horan A, Rosengaard Holmenlund K, Timm H, Kurita GP, et al. Causes of Hospital Admissions in Domus: A Randomized Controlled Trial of Specialized Palliative Cancer Care at Home. J Pain Symptom Manage. 2018;55(3):728-36.

Kurita GP, Benthien KS, Sjogren P, Kaasa S, Hjermstad MJ. Identification of the predictors of cognitive impairment in patients with cancer in palliative care: a prospective longitudinal analysis. Support Care Cancer. 2017;25(3):941-9.

Benthien KS, Nordly M, Videbaek K, Kurita GP, von der Maase H, Timm H, et al. Classification of a palliative care population in a comprehensive cancer centre. Support Care Cancer. 2016;24(4):1865-73.

Kurita GP, Benthien KS, Nordly M, Mercadante S, Klepstad P, Sjogren P, et al. The evidence of neuraxial administration of analgesics for cancer-related pain: a systematic review. Acta Anaesthesiol Scand. 2015;59(9):1103-15.

Link til Kirstine Skov Benthiens forskningsprofil i PURE.

Redaktør