Kirstine Skov Benthien


Ansvars- og forskningsområder

Kirstine Skov Benthien er forsker i Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Enhed for sundhedsfremme og forebyggelse. Hun har en klinisk baggrund som sygplejerske indenfor bl.a. onkologi og er Cand. Scient. San. Hun blev ph.d. i 2017 fra Sundhedsvidenskabeligt Fakultet på Københavns Universitet med en afhandling om onko-palliation. Primære forskningsmetoder er randomiserede kontrollerede studier og registerstudier.

Kirstines forskningsfokus er på understøttende indsatser, der kan forbedre livskvalitet og forebygge indlæggelser for sårbare patienter.


Udvalgte publikationer

Benthien KS, Rasmussen K, Nielsen CP, Hjarnaa L, Rasmussen MK, Kidholm K, Nielsen BK, Nissen NK, Fredens M, Winther S, Grønkjær M, Toft U. Proactive health support (PaHS)– protocol for a randomized controlled trial of telephone-based self-management support for persons at risk of hospital admission. In Press 2020, Contemporary Clinical Trials 

Toxværd CG, Benthien KS, Andreasen AH, Nielsen A, Osler M, Borup Johansen N. Chronic diseases in high cost users of hospital, primary care and prescription medication in the Capital Region of Denmark. J Gen Intern Med, 2019 34, 2421-2426

Benthien KS, Adsersen M, Petersen MA, Vadstrup ES, Sjøgren P, Groenvold M. Is specialized palliative cancer care associated with use of antineoplastic treatment at the end of life? A population-based cohort study. Palliative Medicine, 2018 Oct;32(9):1509-1517 

Benthien KS, Nordly M, von Heymann-Horan A, Rosengaard Holmenlund K, Timm H, Kurita GP, et al. Causes of Hospital Admissions in Domus: A Randomized Controlled Trial of Specialized Palliative Cancer Care at Home. J Pain Symptom Manage. 2018;55(3):728-36. 

Benthien KS, Nordly M, Videbaek K, Kurita GP, von der Maase H, Timm H, et al. Classification of a palliative care population in a comprehensive cancer centre. Support Care Cancer. 2016;24(4):1865-73.

Link til Kirstine Skov Benthiens forskningsprofil i PURE.

Redaktør