Kirsten Bjørnsbo

 

Kirsten er uddannet cand.brom og har skrevet ph.d. i ældreernæring ved Human Nutrition & Health, Wageningen University, NL. Fra et fokus på kostens betydning for bevaring af ældre europæers funktionsevne langt op i alderen og forebyggelse af underernæring i Sundhedsstyrelsens indsats om bedre mad til syge, har Kirsten i mange år været projektansvarlig for forebyggelsesindsatser i kommuner med henblik på tidlig opsporing af overvægtige børn. Her har både familien og skolen været arenaer for livsstilsændring. Som en alternativ metode til sundhedsfremme har Kirsten forsket i madlavning på tværs af generationerne, der er afprøvet i Hjerteforeningens "Børnebørnenes Madværksted".

Kirsten er en del af teamet bag forskning i salt og sundhed. Herunder monitorering af danskernes saltindtag samt ledelse af saltinterventionen Brød og Sundhed, der undersøger de helbredsmæssige konsekvenser af en saltreduktion. Herudover indgår Kirsten i projekt Vores Sunde Hverdag samt forsker i betydning af lovgivning mod industrielt fremstillet transfedtsyre for nedgang i hjertesygelighed i Danmark.

Udvalgte publikationer

Evaluering af proces- og effektmål for børnebørnenes madværksted 2016-2018 af Anne Marie Beck, Kirsten Schroll Bjørnsbo og Maria Spliid. Marts 2018. Nordeafonden og Hjerteforeningen.

Bogen om børn, mad og bevægelse: erfaringer med sundhedsfremme i skole og institution. redaktion: Morten Kromann Nielsen, Kirsten Schroll Bjørnsbo. CVU Lillebælt, og Region Syddanmark, 2007.

Kirsten Schroll Bjørnsbo: Ældres kost og måltidsvaner i: Gerontologi. Livet som gammel. / Blaakilde, Anne Leonora (Redaktør); Swane, Christine E. (Redaktør); Amstrup, Kirsten (Redaktør). Munksgaard, 2002.

Ernæring og aldring, rapport fra Ernæringsrådet (publ. nr. 28) af Jette Ingerslev, Anne Marie Beck, Kirsten Schroll Bjørnsbo, Ib Hessov, Lars Hyldstrup og Agnes N. Pedersen. Udgivet i 2002.

 

​​

Redaktør