Kate Livemore

Administrationen
Administrationschef

Kate Livemore er administrationschef i Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse. Hun har en kandidatgrad i psykologi fra Københavns Universitet og har en lang administrativ baggrund bag sig fra stillinger både i staten og i det private.

Kate blev ansat på Bispebjerg Hospital i 2004 i det daværende Klinisk Enhed for Sygdomsforebyggelse. I 2007 kom hun til Institut for Sygdomsforebyggelse, i 2017 omdannet til Afdeling for Kliniske Epidemiologi,  i en stilling som administrator.

Her har hun været leder af administration og personale i en lang årrække og har derfor et solid kendskab til organisationen.

I Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse er Kate en del af centerledelsen.

·         Daglig ledelse af administrationen

·         Arbejdsmiljøleder

·         CBAS ansvarlig

·         Personaleadministration og HR sager

·         Bemyndigelsesopgaver, herunder økonomianvisninger og godkendelser


Redaktør