Karin Burns

Ansvarsområder

Karin Burns arbejder som klinisk koordinator i projekt RESULT (Reducering af social ulighed i det tværsektorielle rehabiliteringsarbejde) i Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse. Projektet fokuserer på de sundhedsprofessionelles møde med patienterne om rehabilitering samt udvikling af socialt differentierede rehabiliteringstilbud til hjerte – og type 2 diabetes patienter på Hvidovre Hospital.

Udvalgte publikationer 

Andersen, JH, Lundstrøm, SL, Burns, K, Cerqueira, CES, Jørgensen, T. Hjertepatienters valg og fravalg af rehabilitering på hospitalet – En kvalitativ undersøgelse af dialogen mellem sygeplejersker og patienter ved 1. rehabiliteringssamtale (2016). ISBN 978 – 87 – 997898 – 3 – 3. Region Hovedstaden, Center for Sundhed, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed. 

Redaktør