Karen Allesøe

Sektionen for Sundhedsfremme og Forebyggelse
Videnskabelig medarbejder

 

Ansvars-/ Forskningsområder:

Karen Allesøe er videnskabelig medarbejder i Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse. Hun er udannet cand. scient. i biologi, Master of Public Health og har en ph.d. i Sundhedsvidenskab med et projekt inden for fysisk aktivitet, arbejdsmiljø og epidemiologi fra Syddansk Universitet.

Karen er en del af det team, der står for udarbejdelse og formidling af den regionale sundhedsprofil. Sundhedsprofilen belyser sundhed, sundhedsadfærd og sygdom blandt voksne borgere i Region Hovedstaden ved brug af spørgeskema- og registerdata. Dette arbejde har givet en bred viden om forskellige typer af sundhedsadfærd og risikofaktorer, kronisk sygdom samt social ulighed i sundhed. Karen har desuden via tidligere beskæftigelse opbygget kompetencer inden for forskning i fysisk aktivitet og arbejdsmiljø samt inden for epidemiologi og databehandling.

Udvalgte publikationer:

Johansen NB; Lykke MB; Bekker-Jeppesen M; Buhelt LP, Allesøe K; Andreasen AH; Lau CJ: Sundhedsprofil for Region Hovedstaden og kommuner 2017 – Kronisk sygdom, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Region Hovedstaden; 2018

Allesøe K, Holtermann A, Rugulies R, Aadahl M, Boyle E, Søgaard K. (2017) Does high influence at work modify the relation between high occupational physical activity and risk of heart disease in women? International Archives of Occupational and Environmental Health 90(5):433-442.

Allesøe K., Søgaard K., Aadahl M., Boyle E., Holtermann A. (2016) Are hypertensive women at additional risk of ischemic heart disease from physically demanding work? European Journal of Preventive Cardiology 23(10):1054-61

Allesøe K., Holtermann A., Aadahl M., Hundrup YA., Søgaard K. (2015) High occupational physical activity and risk of ischemic heart disease in women: the interplay with physical activity during leisure time. European Journal of Preventive Cardiology 22(12):1601-8.

Allesøe K., Hundrup YA., Thomsen JF & Osler M. (2010)

Psychosocial work environment and risk of ischaemic heart disease in women: the Danish Nurse Cohort Study. Occupational and Environmental Medicine; 67: 318-322.

Redaktør